Meer onvrede en spanning in de samenleving

Door Jan Roekens | 13-10-2022

Miles Research bekeek samen met partner Trendpanel hoe we met elkaar omgaan in Nederland. Belangrijk, omdat er de laatste jaren veel zaken spelen die impact hebben op het maatschappelijk debat: van corona, oorlog, energiecrisis, inflatie en stikstofcrisis tot protesterende boeren. We lijken daardoor steeds meer verdeeld.

Het eerste dat opvalt in het onderzoek is dat bijna 90% zegt meer spanning te ervaren dan vijf jaar geleden. Liefst 65% zegt zelfs veel meer spanning te ervaren. Als meest genoemde redenen voor deze toename komen de grote onvrede over het beleid naar voren en de verschillende crisissituaties, zoals de oorlog, inflatie en corona.

Een grote meerderheid van ruim 85% vindt dat we minder goed met elkaar omgaan dan vijf jaar geleden. Ook dit wordt vooral toegeschreven aan slechte politieke keuzes ten tijde van grote crises en de mate van ongelijkheid. Ook sociale media en lage tolerantie ten opzichte van elkaar zouden hieraan bijdragen.

Polariseren

Wat vooral zorgelijk is, is dat driekwart van de mensen geen verbetering verwacht. Meer dan de helft verwacht zelfs dat we in de komende 10 jaar slechter met elkaar om zullen gaan. Bijna 70% denkt dat de samenleving alleen nog maar verder zal polariseren. Sociale media en het slechte voorbeeld van de politiek zouden hieraan bijdragen. Om beter met elkaar om te gaan moet er dus veel veranderen. De meesten geven aan dat het belangrijk is dat we met meer respect met elkaar omgaan, dat de crises worden opgelost en dat er sterker leiderschap getoond wordt.

Eigen verantwoordelijkheid

Een kwart van de mensen kijkt ook negatiever tegen mensen aan met een andere mening. Opvallend: men maakt zich zorgen om de polarisatie, maar zegt zelf ook minder tolerant te zijn. Op de vraag waar de oplossing ligt voor een betere samenleving, wordt de politiek het vaakst genoemd – door maar liefst 90% van de mensen. Wel erkennen de meesten de eigen verantwoordelijkheid van de burger om samen voor een betere samenleving te zorgen.

Het hele rapport is hier te lezen.

Miles Research is Kennispartner van Daily Data Bytes

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?