Meerderheid denkt aan duurzamer leven… maar de animo daalt

Door Jan Roekens | 14-07-2022

In hoeverre houden Nederlanders zich bezig met duurzaamheid? Staan ze open voor een duurzamer leven? Zijn ze bereid er meer voor te betalen en vinden ze het belangrijk dat bedrijven communiceren over hun duurzame merken? DPG Media en PanelInzicht zochten het voor het derde jaar op rij uit.

Twee derde van de Nederlanders houdt de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid nauwlettend in de gaten en bespreekt het thema ook regelmatig met vrienden (48%). In deze gesprekken worden vooral de zorgen over de toekomst van de wereld (69%) besproken en gaat men met elkaar in gesprek over hoe je duurzamer kunt leven. Een derde van de ondervraagden wil namelijk wel duurzamer leven, maar weet niet zo goed hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Vooral vrouwen streven een duurzamere levensstijl na, meer dan mannen. Vrouwen (71%) blijken ook meer welwillend dan mannen (56%) te zijn om hun gedrag wat betreft duurzaamheid te veranderen. Maar ten opzichte van 2021 is de gemiddelde welwillendheid van 70% naar 63% gedaald.

Levensstijl aanpassen

Een derde van de ondervraagden zegt zich soms schuldig te voelen over het eigen consumptiegedrag (32%). Om zich minder schuldig te voelen, maar ook om iets bij te dragen aan een betere toekomst, is 86% bereid om zijn of haar levensstijl aan te passen. Dit willen zij bereiken door onder andere minder auto te rijden (33%), minder vlees te eten (51%), minder (lang) te douchen (53%) en hun afval te scheiden (77%). Maar ook door enkel te vliegen als het hoogst noodzakelijk is en het isoleren van de woning, willen zij een bijdrage leveren.

Meer communiceren

Om duurzamer te gaan leven, zegt 48% meer te willen weten over duurzame mogelijkheden. Jongeren gebruiken daarvoor vooral internet. Televisie en dagbladen zijn voor de respondenten vanaf 29 jaar het meest relevant, al twijfelt 55% over de betrouwbaarheid van de informatie. Twee derde vindt het daarom belangrijk dat bedrijven meer communiceren over duurzame initiatieven. Bedrijven als Eneco, Tesla en Ikea worden het meest genoemd als voorloper in duurzaamheid.

Heeft een bedrijf een duurzaam imago? Dan is meer dan de helft van de respondenten bereid om meer te betalen voor een product of dienst. Jongeren tussen 18 en 29 jaar zijn hiertoe het meest bereid.

 

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?