Meerderheid Nederlandse werknemers voelt zich veilig bij werkgever

Door Jan Roekens | 14-04-2022

Over het algemeen heerst er binnen Nederland een open en goede organisatiecultuur. De maatschappelijke onrust rondom gevallen van ongewenst en ongepast gedrag vertaalt zich niet naar lagere tevredenheidscijfers of meer gevoelens van onveiligheid bij werkend Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse medewerkerbelevingsonderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Integron.

De meeste medewerkers voelen zich emotioneel veilig bij hun werkgever. De tevredenheid daarover steeg ten opzichte van 2021 naar een 7,8. Over de gehele linie ligt de gemiddelde tevredenheid van Nederlandse medewerkers net als vorig jaar op een 7,4. Medewerkers hebben over het algemeen het gevoel dat ze voor een organisatie werken die open is, waarbij ze zaken met hun leidinggevende en met hun directe collega’s prima kunnen bespreken. ‘Wel zagen we een opvallend verschil binnen de verschillende generaties’, zegt Elise Kamhoot, research consultant bij Integron. ‘Oudere medewerkers ervaren een veel sterkere emotionele veilige omgeving dan medewerkers; de generatie Z. Voor jonge medewerkers (20- en 30-plussers) blijkt het lastiger om ‘veiligheidsonderwerpen’ te bespreken met de leidinggevende.’

Respect

Als je kijkt naar inclusiviteit, dan ervaart 76% van de medewerkers dat ze met respect worden behandeld en ‘erbij horen’. Zo’n 70% van de organisaties is volgens medewerkers vrij van intimidatie en discriminatie. Helaas zijn de beslissingen die leidinggevenden nemen niet altijd eerlijk. Dit kan in bijna 40% van de gevallen nog een stuk beter.

Positieve impact

Het enthousiasme, berekend via eNPS is in 2022 +12, en het is daarmee gelijk aan de score in 2021. ‘We zagen dat de pandemie vorig jaar een positieve impact had op de werkbeleving door toenemende aandacht voor het individu en het welzijn van medewerkers. De meeste organisaties hebben de positieve effecten van de coronasituatie weten te behouden. Ook lijkt de werkdruk, uitzonderingen daargelaten, af te nemen. Vooral het thuiswerken is hierop van invloed’, zegt Kamhoot.

Verschil in branches

Over het algemeen waardeert werkend Nederland het meest de onderwerpen die dichtbij de medewerkers zelf staan, zoals emotionele en fysieke veiligheid, contact en samenwerking met collega’s en leidinggevenden en de werkzaamheden zelf. Daarentegen zijn medewerkers het minst tevreden over zaken die wat verder staan, waaronder de OR en het managementteam. Er zijn wel grote verschillen op branche- en generatieniveau. Zo is het verschil in eNPS tussen de overheid (+26) en facilitaire dienstverlening (-10) aanzienlijk. De employee experience wordt in deze branches echt anders ervaren. Binnen de overheid is er een toename van het aantal enthousiaste medewerkers, vooral dankzij de goede balans tussen werk en privé. In de facilitaire dienstverlening is de tevredenheid over het werk en de werkgever afgenomen, onder meer door beperkte doorgroeimogelijkheden en onvoldoende arbeidsvoorwaarden.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?