Nederland aarzelt over de inzet van artificial intelligence

Door Jan Roekens | 19-08-2020

De investeringen in artificial intelligence (AI) door Nederlandse ondernemingen blijven achter in vergelijking tot de AI-investeringen in de rest van de wereld.


Toch leeft bij een duidelijke meerderheid van de Nederlandse bedrijven (70%) de overtuiging dat artificiële intelligentie cruciaal is voor zakelijk succes in de komende twee jaar. Op de vraag of kunstmatige intelligentie nu al een essentiële rol speelt, antwoordt in Nederland slechts 59 procent bevestigend tegenover 73 procent wereldwijd. 

Dit kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘State of AI in the Enterprise, 3rd Edition – Thriving in the era of pervasive AI’ van accountants- en adviesorganisatie Deloitte. In het onderliggende onderzoek is gekeken hoe organisaties AI-technologieën adopteren, gebruiken en beheren. Aan de studie hebben 2.737 business executives deelgenomen uit negen landen: Australië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Japen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. 100 deelnemers aan het onderzoek zijn afkomstig uit Nederland. Alle respondenten werken voor bedrijven die AI-technologieën toepassen en zijn betrokken bij beslissingen rondom AI-technologie. Als aanvulling zijn ook diepte-interviews gehouden met AI-experts uit verschillende industrieën.

De inzet van artificial intelligence verschilt wereldwijd

Het merendeel van de AI-activiteiten in Nederland vindt nog steeds plaats in IT (40%), hoewel het gebruik in functies van de klantenservice in dit land niet ver achterloopt: 32 procent tegenover 13 procent wereldwijd. Opvallend is dat in andere landen artificiële intelligentie vaker wordt ingezet in cybersecurity (22%) dan in Nederland (9%). Verder zet Nederland kunstmatige intelligentie vaker in dan andere landen op het vlak van finance: 14 procent versus 8 procent wereldwijd. De technologie wordt voornamelijk gebruikt om de efficiëntie van functies te automatiseren of te optimaliseren.

Verantwoordelijkheid: beheer AI-gerelateerde risico’s

De bezorgdheid over opkomende AI-risico’s die de vooruitgang vertragen, is lager bij Nederlandse respondenten in vergelijking met andere landen. Nederlanders zijn ook niet zo bezorgd als het gaat om de noodzaak en impact van AI-regulering. 35 procent van de Nederlandse respondenten vindt dat de acceptatie van AI-technologieën vertraagt vanwege onder andere de opkomende risico’s of omdat leveranciers bepaalde oplossingen niet implementeren, terwijl dit het geval is voor 56 procent van alle respondenten. Ook zijn de Nederlandse respondenten minder bezorgd over onzekerheden in AI-regulering. Bijna de helft van de Nederlandse respondenten (47%) noemt cybersecurity als een groot of extreem risico en 48 procent vreest de gevolgen van het zonder toestemming gebruiken van gegevens.

Belangrijkste uitdagingen voor artificial intelligence

De top 5 van AI-uitdagingen voor Nederland is:

  1. Het kiezen van de juiste AI-technologie
  2. Uitdagingen omtrent data
  3. Het managen van AI-risico’s
  4. Integratie van artificiële intelligentie in de organisatie
  5. Kosten van AI-technologie en AI-oplossingen

Specifieke vaardigheden voor artificial intelligence

De meeste Nederlandse respondenten zeggen dat ze te maken hebben met een matige tot minimale AI-vaardigheidskloof. Als het echter om specifieke vaardigheden gaat, hebben de Nederlanders minder zelfvertrouwen. Zo zegt 36 procent van de Nederlandse adoptanten over hoge expertise in het waarborgen van data-integriteit en nauwkeurigheid te beschikken, terwijl dit wereldwijd 56 procent is. Slechts een kwart van de Nederlandse respondenten (26%) vindt dat men een hoog vaardigheidsniveau heeft als het gaat om het selecteren van de juiste AI-technologieën en AI-leveranciers.

Concurrentievoordeel door gebruik artificial intelligence

Verschillende AI-initiatieven worden gezien als de sleutel tot het vergroten van een concurrentievoordeel, waaronder het werken met externe partners en het inhuren van AI-experts van wereldklasse. Hoewel een kleine meerderheid binnen twee jaar de AI-investeringen terugverdient (59%), ziet een groter deel van de wereldwijde respondenten ook rendement binnen deze termijn (73%).

Bron: CustomerTalk, 16 juli 2020

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?