Nederland gaat voor groen

Door Jan Roekens | 25-05-2023

Steeds meer Nederlanders zijn zich bewust van hun impact op het milieu. Bijna de helft past zijn leefstijl al aan voor een duurzamer bestaan. Mensen die in een dorp wonen lopen hierin voor op stedelingen. Jongeren voelen zich vaker schuldig over hun consumptiegedrag dan ouderen, terwijl het vooral ouderen zijn die duurzaam leven. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De hartslag van Nederland’ van DPG Media, uitgevoerd door Panel Inzicht.

Waar de helft van de respondenten zegt zijn leefstijl aan te passen om duurzamer te leven, blijft 30% neutraal. 19% zegt zelfs helemaal niets te doen. Vooral vrouwen en ouderen passen hun leefstijl aan voor een duurzamer bestaan. Daarbij geldt: hoe hoger de leeftijd, hoe meer interesse in duurzaamheid en hoe vaker de leefstijl wordt aangepast.

Elektrisch rijden

Uit het onderzoek blijkt dat verduurzamen en elektrificeren de grootste voornemens zijn van Nederlanders. Van de duurzame producten die de respondenten binnen vijf jaar willen gebruiken, staat een elektrische auto met stip op één, gevolgd door een warmtepomp en zonnepanelen. De duurzame trend wordt het meest gevolgd door mensen die in dorpen wonen. Zij hebben nu al vaker zonnepanelen en een elektrische fiets dan stedelingen, maar niet vaker een warmtepomp. Daarnaast zijn het vooral 60-plussers die zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Jongeren zijn daarentegen wel vaker voornemens om zonnepanelen te gebruiken dan ouderen.

Merken vermijden

Een kwart van de respondenten voelt zich weleens schuldig over hun consumptiegedrag. Deze groep bestaat vooral uit 20- tot 30-jarigen. Hierbij geldt: hoe hoger de leeftijd, hoe minder vaak men zich schuldig voelt.

Toch houdt een groot deel van de respondenten wel rekening met hun consumptie. Zo zegt bijna de helft (45%) aan dat zij merken vermijden die tegen hun waarden ingaan. Slechts 15% doet dat helemaal niet en 35% blijft neutraal. De grootste groep die dat soort merken vermijdt bestaat uit 70-plussers. 40- tot 50-jarigen doen dat het minst.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?