Nederlanders trots op infrastructuur van ons land

Door Jan Roekens | 02-03-2020

Uit het jaarlijkse wereldwijde onderzoek van Ipsos naar de beoordeling van de infrastructuur in 30 landen, blijkt dat Nederlanders zeer tevreden zijn over alle facetten van de nationale infrastructuur. Hiermee zijn we van de 30 onderzochte landen het op één na meest tevreden land. Alleen Singapore scoort beter. 


Nederlanders onder andere meest tevreden over snel- en hoofdwegennet

Nederland staat in 12 van de 15 gemeten categorieën in de top 3 van meest tevreden landen. In de categorieën snel- en hoofdwegen, fietsroutes en -voorzieningen, windenergie en waterkeringen voeren we zelfs de lijst aan. Overige categorieën waarbij we in de top 3 eindigden zijn luchthavens, lokale wegen, treinvoorzieningen, voetpaden en de digitale infrastructuur.

Achterblijver in Nederland: de nieuwe woningvoorraad

De ontwikkeling van de woningvoorraad is uiteraard een bekend probleem in Nederland. Experts rekenen ons voor dat er een steeds groter tekort ontstaat, met in 2030 nog steeds 200.000 woningen te weinig (bron: Staat van de Woningmarkt, Jaarrapportage 2019, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Dit lijkt zijn weerslag te hebben op de tevredenheid hierover van Nederlanders. In de Global Infrastructure Index bezet Nederland qua tevredenheid over de nieuwe woningvoorraad een 23e plaats! Slechts 30% van de respondenten geeft aan dat het hiermee goed tot redelijk goed gesteld is. Gemiddeld over alle landen is dat 44%, waarbij de top 3 gevormd wordt door Singapore (74%), China (66%) en Saoedi-Arabië (64%). 

Patrick van den Bos, consultant bij Ipsos zegt over de onderzoeksresultaten:

“Je vraagt je af of we wellicht iets kunnen leren van de manier waarop men in Singapore, China en Saoedi-Arabië de nieuwe woningvoorraad heeft georganiseerd. Wat doen zij goed?
In China is de bouwwoede van (lokale) overheden zeer hoog en de leegstand van woningen ongekend (circa 22% van de woningen wordt niet bewoond), waardoor bijvoorbeeld spooksteden als Kangbashi zijn ontstaan. In Saudi Arabië loopt een groot programma vanuit het ministerie waar maandelijks ca. 20.000 stukken bouwgrond gratis worden weggegeven. Beide voorbeelden zijn niet echt reëel om in Nederland te gaan kopiëren.”

“In Singapore heeft men niet zoals in Nederland te maken met allerlei procedures en keuzes die het mogelijk moeten maken om woningen te individualiseren. Denk aan inspraakprocedures, bezwaarprocedures, vergunnings- en ontheffingsaanvragen en keuzes binnen de op te leveren nieuwbouwplannen zoals verschillende plattegronden, diverse opties zoals serres aan de zijkant of achterkant, dakkapellen en andere extra’s. Daar heeft, als erfstuk van de malariaplagen en enorme woningnood uit de jaren 60 van de vorige eeuw, iedereen het recht op het kopen van een betaalbare woning, los van een inkomens- of vermogenstoets. Daardoor kent Singapore veel (sociale) woningbouw, geleid door een semi-overheidsorgaan. Die vervolgens zeer bepalend is in de invulling van de te bouwen nieuwbouwwoningen. Het adagium daar is: geef burgers geen tot weinig rechten als het gaat om ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en individualisatie van woningbouw. Burgers denken alleen maar aan hun eigen belang en hebben er toch geen verstand van. De overheid beslist.
Of deze aanpak gewenst is geschikt en gewenst is om te vertalen naar Nederland valt te betwijfelen. Bovendien wordt Nederland voorlopig bij de bouw van nieuwbouwwoningen gegijzeld door het stikstofprobleem. Eerst dat maar eens oplossen…”

Het volledige onderzoeksrapport is gratis te downloaden via Ipsos.

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgebracht in samenwerking met de Global Infrastructure Investor Association (GIIA) om de perceptie van de huidige infrastructuur in verschillende landen in kaart te brengen.
Het werd van 26 juli tot 9 augustus 2019 online uitgevoerd in de volgende 30 landen; Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Frankrijk, Duitsland*, Groot-Brittannië*, Hongarije, India, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Peru, Polen, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Servië, Singapore, Spanje*, Zweden, Turkije en de Verenigde Staten.
De deelnemers waren volwassenen tussen 18 en 64 jaar in de VS en Canada, en volwassenen tussen 16 en 64 jaar in alle andere landen.

Bron: Persbericht Ipsos, 20 februari 2020

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?