Nederlandse vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in hoger management

Door Jan Roekens | 23-09-2019

Dat blijkt ook uit Kantar Inclusion Index. Nederland scoort met 60% relatief goed als het gaat om ‘inclusion & diversity’ op de werkvloer. Canada voert de Kantar Inclusion Index aan, op de voet gevolgd door de VS.


De gezondheidszorg & farmaceutische branche scoren wereldwijd het hoogst als het gaat om inclusie en diversiteit. De technologie-branche blijft het meest achter.

Nederland doet het niet slecht, maar Canada doet het wereldwijd het best op het gebied van inclusion & diversity, op de voet gevolgd door de VS. Nederland is een goede middenmooter. Van de ondervraagde landen bungelen Singapore en Mexico onderaan.

Canada doet het het best op het gebied van inclusion & diversity. Het land voert de eerste Kantar Inclusion Index aan met 66%. Vrouwen zijn er met meer dan 40% goed vertegenwoordigd in de hogere managementfuncties en 65% van de Canadezen is ervan overtuigd dat Canadeze bedrijven actief streven naar inclusion & diversity op de werkvloer.

De VS volgt Canada op de voet met niet alleen een mooi vertegenwoordiging van vrouwen, maar ook van mensen met een andere ethnische achtergrond (30%) in het hogere management. Beide landen staan ook voor uitdagingen. Zo hebben 20% van de Canadezen en 17% van de Amerikanen het afgelopen jaar te maken gehad met pesten op het werk.

Singapore en Mexico bungelen onderaan de lijst met ondervraagde landen, met respectievelijk 45% en 43%.

kantar inclusion1

Nederland goede middenmooter op gebied inclusion & diversity op de werkvloer

Nederland doet het met een score van 60% niet slecht op de Kantar Inclusion Index. Zo heeft 59% van de Nederlandse ondervraagden het idee dat hun organisatie actief beleid voert op het gebied van inclusion & diversity, en vindt 63% dat hun bedrijf genoeg doet om medewerkers van verschillende achtergronden te ondersteunen.

Toch is er ook in Nederland nog genoeg werk aan de winkel. Zo zijn vrouwen met 36% nog steeds flink ondervertegenwoordigd in het hogere management. Nederlanders ervaren daarentegen weinig discriminatie op de werkvloer en er is minder sprake van pesten op het werk dan in veel andere landen.

Zorg en farmaceutische branche wereldwijd hoogste score op Kantar Inclusion Index

Qua branches scoren de zorg en farmaceutische branche wereldwijd het best op de Kantar Inclusion Index. Managementfuncties zijn in deze sectoren fifty-fifty verdeeld en 59% heeft het idee dat hun organisatie een actief beleid op inclusion & diversity nastreeft. Toch rapporteert ook in deze branches bijna een op de vijf werknemers (19%) dat ze het afgelopen jaar zijn gepest op het werk. In Nederland maakt slechts 15% melding van pestgedrag op de werkvloer.

Andere belangrijke resultaten uit de Kantar Inclusion Index

  • 80% van de werknemers wereldwijd heeft het afgelopen jaar wel eens meegemaakt dat iemand werd gediscrimineerd op de werkvloer of zelf discriminatie ervaren. En slechts een op de drie voelt zich veilig genoeg op het werk om dit aan te kaarten bij de leidinggevende of de HR-afdeling. In Nederland durft wel bijna de helft (48%) van de medewerkers dit soort gedrag aanhangig te maken.
  • Wereldwijd is de helft van de werknemers (46%) van mening dat het voor je loopbaanontwikkeling belangrijker is ‘wie je kent’ dan ‘wat je weet’. In Nederland ligt dit percentage op 43%.

Pesten en intimidatie

  • Bijna 1 op de 5 (19%) werknemers wereldwijd is het afgelopen jaar gepest, ondermijnd of geïntimideerd op het werk. Dit aantal ligt hoger voor etnische minderheden (23%).
  • In Brazilië, Mexico en Singapore worden werknemers het meest gepest op het werk.
  • In Italië, Nederland (15%) en Spanje is pesten het minst aan de orde.

Gender op de werkplek

  • Meer dan een kwart (27%) van de vrouwen wereldwijd heeft zich het laatste jaar wel eens ongemakkelijk gevoeld op de werkplek. En een op de vijf (20%) vrouwen denkt minder betaald te krijgen dan anderen met een vergelijkbaar functieniveau en van eenzelfde senioriteit.
  • Een kwart (24%) van de LGBTQ+-populatie wereldwijd heeft het afgelopen jaar te maken gehad met pestgedrag of ondermijning op het werk. Meer dan de helft van de LGBTQ+-werknemers worstelt constant met geestelijke gezondheidsproblemen op het werk, zoals stress of angst. In Nederland voelt slechts 3% van de ondervraagde werknemers zich gediscrimineerd op grond van seksuele geaardheid.

Etnische minderheden op de werkplek

Wereldwijd heeft 11% van de werknemers die tot een etnische minderheid behoren, het gevoel heel anders te worden behandeld op grond van hun etnische afkomst. 13% voelt zich buitengesloten en 28% maakt zich constant zorgen op het werk, specifiek vanwege hun etniciteit.
In Nederland voelt slechts 3% van de werknemers zich gediscrimineerd op de werkvloer vanwege een andere ethnische achtergrond.

Kantar lanceert eerste index op gebied ‘inclusion & diversity’

Met de Kantar Inclusion Index lanceert Kantar deze week ’s werelds eerste index op het gebied van inclusion and diversity. De index is volledig gebaseerd op de feedback van werknemers. Voor de Kantar Inclusion Index werden (tot op heden) 18.000 mensen in 14 landen ondervraagd, werkzaam in 24 verschillende branches. Met de Inclusion Index wil Kantar een​ nieuwe wereldwijde standaard ontwikkelen die wereldwijd de vooruitgang op het gebied van ‘inclusion & diversity’ op de werkvloer meet.

Met de Kantar Inclusion Index kan elke organisatie nu constant meten en analyseren hoe het gesteld is met de bedrijfscultuur op het gebied van inclusion en diversity, en dat vergelijken met andere organisaties in hun branche en land. Zo kunnen gericht verbeterpunten worden geformuleerd.

Meer resultaten uit de eerste editie van de Kantar Inclusion Index >>

Kantar inclusion2

Leon de Koning, Kantar’s VP of Sales EMEA voor de Profiles Division: ‘Als je inclusion & diversity binnen je bedrijf serieus neemt, moet je het ook serieus meten. Pas dan weet je echt hoe je het doet. ‘Diversiteit’ heeft betrekking op een feit, dat is nog relatief gemakkelijk te meten. ‘Inclusion’ heeft betrekking op hoe mensen zich gedragen en mensen zich voelen, en dat was tot nu toe veel moelijker vast te stellen. Door zoveel medewerkers over de hele wereld te ondervragen, brengt de Kantar Inclusion Index daar nu verandering in.’

Mandy Rico, Global Director Kantar Inclusion Index: ‘Onze bevindingen laten zien dat er wereldwijd nog heel wat werk te verrichten is om werkplekken inclusiever, diverser en gelijkwaardiger te maken. Met name als het om pesten gaat, een fenomeen dat overal ter wereld veel voorkomt. Wij denken dat de Kantar Inclusion Index de potentie heeft om spoedig de norm te worden voor het benchmarken van de huidige ontwikkelingen en de vorderingen op het gebied van Inclusion & diversity op de werkvloer. Zo kunnen bedrijven gerichter stappen voorwaarts zetten op dit vlak.’

 

Bron: Persbericht Kantar, 23 september 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?