Persoonlijk verbonden voelen met werk dat telt

Door Jan Roekens | 01-06-2023

Zingeving is steeds belangrijker, zowel in privé- als professionele sferen. Zonder de juiste motivatie is het lastiger voldoening uit je werk te krijgen. Hoe staan werkende Nederlanders hierin? Gaan zij vol overtuiging naar het werk en in hoeverre vinden zij persoonlijke verbinding met wat zij leveren belangrijk? Become Alliance deed onderzoek, uitgevoerd door PanelWizard.

Trots zijn op de organisatie waarvoor je werkt is een belangrijk onderdeel van zingeving in je carrière. Toch is dit niet standaard het geval. 14% van de werkende Nederlanders staat niet volledig achter de producten of diensten die zij aanbieden. Met gemiddeld 17% tonen vooral respondenten jonger dan twintig jaar het minste support.

Impact

De (maatschappelijke) impact van producten of diensten, kan van grote invloed zijn op hoe waardevol je je werk vindt. 12% van de werkende Nederlanders vindt dat wat zij leveren geen toegevoegde waarde heeft voor de wereld. Met name inwoners van Drenthe en Flevoland zeggen dat zij werk doen wat naar hun mening weinig impact maakt.

Persoonlijk

Persoonlijke verbinding met een product of dienst maakt het makkelijker om daar dagelijks mee bezig te zijn. Je zou dus verwachten dat werkende Nederlanders hier waarde aan hechten. Die verwachting klopt, zegt zo’n 80% van de werkende Nederlanders. Het zijn vooral vrouwen (85%) die het essentieel vinden om zich persoonlijk verbonden te voelen met wat zij doen in hun werk.

Bijleren

Kun je iets aan de man brengen dat je zelf nooit zou aanschaffen? Zo’n 14% van de werkende Nederlanders verkoopt een product of dienst die zij zelf nooit zouden aanschaffen. Met 22% zijn het voornamelijk mannen tot dertig jaar oud voor wie dit geldt.

Wanneer je doet wat je echt leuk vindt, voelt werken nooit als ‘werken’ – ook niet buiten standaardwerktijden. Toch is de bereidheid om na vijven inspanning te leveren voor het werk bij maar liefst 49% van de respondenten niet aanwezig. Zij besteden buiten werktijd het liefst zo min mogelijk tijd aan producten of diensten die zij leveren. Ook hoeft 19% niets bij te leren over dat aanbod.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?