Politieke kleur heeft impact op mening over Oekraïne

Door Jan Roekens | 12-05-2022

Miles Research volgt samen met partner Trendpanel de oorlog in Oekraïne al voordat deze echt begon. Inmiddels zijn er vier metingen geweest onder Nederlandse respondenten. De eerste was enkele dagen voor de oorlog, de laatste is net afgerond. Daarin zijn ook de politieke voorkeuren meegenomen. En die blijken een stevige impact te hebben op de resultaten.

Sinds de meting die drie weken na de inval plaatsvond en de meest recente, is de oorlog alweer vijf weken verder. De strijd lijkt meer van een ‘blitzkrieg’ naar een langer lopend conflict te gaan, met een meer gerichte focus op het oosten van Oekraïne. Deze ontwikkeling is terug te zien in de resultaten. Zo maken mensen zich bijvoorbeeld minder zorgen om de situatie in Nederland (15%, tegen eerder 23%). Waar de meerderheid net na het starten van de oorlog nog dacht dat die minder dan drie maanden zou duren, denkt inmiddels bijna 40% dat de situatie een jaar of langer zal duren.

Optreden

Een opvallend verschil is te zien bij de vraag of het Westen nog krachtiger moet optreden. Het percentage dat het hiermee eens is, daalde ging van 57% net na het begin naar 43% drie weken na de inval. Inmiddels is dat weer gestegen naar 59%. Mogelijk heeft dit te maken met de berichten over de vele burgerslachtoffers.

Waar sommigen hoopvol uitkeken naar een mogelijke coup in Rusland als oplossing van de situatie, is het percentage mensen dat dit ziet gebeuren gedaald. De mensen die dit vrij onwaarschijnlijk achten steeg van 14% naar 20%. Het percentage mensen dat dit meer dan 50% kans gaf, daalde van 50% naar 39%.

Zorgen

Bij een aantal vragen zijn er duidelijke verschillen naargelang de politieke voorkeur. Opvallend is dat mensen die nu Forum voor Democratie zouden stemmen een sterk afwijkend antwoordpatroon laten zien. Zij maken zich bijvoorbeeld veel minder zorgen om de Oekraïense bevolking. 28% maakt zich weinig zorgen tegen 5% gemiddeld. Stemmers op PvdA en SP maken zich juist veel meer zorgen dan gemiddeld.

Stemmers op FvD volgen het nieuws over de oorlog ook veel minder. 26% volgt het nieuws helemaal niet, tegen 9% gemiddeld. VVD- en SP-stemmers volgen het nieuws juist het meest.

Schuldvraag

Ook over de rol van het Westen hebben Forumstemmers een andere mening. Zo vindt slechts 14% dat het Westen krachtiger zou moeten optreden. Gemiddeld is dat 59%. Juist linkse partijen als SP en GroenLinks willen een krachtiger aanpak (65% en 63%).

De visie op de schuldvraag is interessant. Miles Research vroeg in dit geval 100 punten te verdelen over ‘Rusland’, ‘het Westen’ of ‘Oekraïne’ als verantwoordelijke voor de oorlog. Gemiddeld krijgt Rusland 64% van de schuld, het Westen 21% en Oekraïne 16%. Het beeld is dus niet altijd zwart/wit. Forumstemmers geven in meerderheid het Westen de schuld geeft (46%) en daarna pas Rusland (31%).

FvD-stemmers hebben trouwens ook een andere oplossing voor de energiecrisis. 75% wil meer Russisch gas importeren om de energiekosten omlaag te krijgen. Voor gemiddeld Nederland is dat slechts 14%.

Het hele rapport is te bekijken op: https://www.miles-research.com/update-oorlog-oekraine-mei-2022/

Miles Research is Kennispartner van Daily Data Bytes

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?