Sympathie voor boerenprotesten daalt

Door Jan Roekens | 25-08-2022

Miles Research ging samen met partner Trendpanel op zoek naar de mening over de boerenprostesten in Nederland. Er vonden twee metingen plaats onder Nederlandse burgers, begin juli en begin augustus. Jongeren steunen inkrimping van de veestapel meer dan ouderen. Hinder door de boerenprotesten speelt een belangrijke rol in het oordeel.

Wat opvalt in het onderzoek is dat jongeren het vaker dan oudere respondenten terecht vinden dat boeren hun veestapel moeten inkrimpen. In juli vond 3 op 10 jongeren dat, in augustus was dit gestegen naar bijna 4 op 10 jongeren. De groep van 35 tot 65 jaar is maar voor 10% voor inkrimping.

Jongeren hebben ook minder begrip voor de acties. Iets meer dan de helft heeft geen of hooguit een beetje begrip. Gemiddeld was dit in augustus 39%. Het percentage met weinig begrip was in juli overigens nog 29%. Het begrip lijkt dus wel af te nemen. Het percentage mensen dat de acties echt te ver vindt gaan stijgt ook, van 24% naar 29%.

Files en lege schappen

Een van de verklaringen voor deze daling in begrip voor de protesten is dat meer mensen er inmiddels last van hebben ondervonden. Ruim een vijfde van de Nederlanders zegt hinder te hebben ervaren door de protestacties. De meeste hinder bestond uit files en lege schappen in de supermarkten, maar er zijn ook mensen die door het verbranden van de hooibalen hun ramen en deuren gesloten moesten houden of niet naar belangrijke afspraken konden door de protesten.​ Het zelf ervaren van hinder heeft veel impact op hoe men tegen de protesten aankijkt; bij mensen die zelf hinder hebben ervaren neemt de sympathie bijna twee keer zo vaak af.

Het hele rapport is hier te vinden: https://www.miles-research.com/wat-vindt-nederland-van-de-boerenprotesten/

Miles Research is Kennispartner van Daily Data Bytes

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?