Voorzichtige kijk burgers op overheidsuitgaven

Door Jan Roekens | 22-12-2022

Overheden passen verschillende strategieën toe om de inflatie te bestrijden. Vaak gaan die maatregelen gepaard met een stijging in de overheidsuitgaven. Kantar Public wilde meer inzicht krijgen in de houding van burgers tegenover deze situatie en hun perspectief op de afweging die overheden moeten maken tussen bijstaan van huishoudens of het beperken van het overheidstekort en de nationale schuld.

Zo’n veertig tot vijftig procent van de burgers in diverse onderzochte landen zeggen dat hulp aan huishoudens en het beperken van het overheidstekort en de nationale schuld even belangrijk zijn. De verdeling tussen burgers die vinden dat de overheid prioriteit moet geven aan een van beide verschilt per land. In Nederland wil bijna twee vijfde van de burgers (38%) dat de overheid prioriteit moet geven aan het bijstaan van huishoudens. Dat is relatief hoog, net als in Singapore (42%), het Verenigd Koninkrijk (38%) en in mindere mate Frankrijk, Spanje en Nieuw-Zeeland. In Polen en Finland vindt een groter deel van de burgers dat de overheid het beperken van het overheidstekort en de nationale schuld prioriteit moet geven boven het bijstaan van huishoudens.

Het meeste baat

Antwoorden op een meer algemene vraag of de nationale economie het meest zal profiteren van een stijging of daling van de overheidsuitgaven zijn niet altijd eenduidig. Zo zegt een groot deel van de Nederlanders (42%) niet te weten wat de juiste keuze is. Daarnaast vallen Finland en Nieuw-Zeeland op door het hoge aandeel burgers (respectievelijk 57% en 48%) dat denkt dat de economie het meest zal profiteren van een verlaging van de overheidsuitgaven.

Singapore is het enige land waar men vindt dat de economie het meest baat heeft bij een stijging van de overheidsuitgaven (42%). In Nederland is dat 27%. Daar tegenover zegt één op de vijf Nederlanders (20%) aan dat de economie het meest zal profiteren van een daling van de overheidsuitgaven.

Het hoge percentage ‘weet ik niet’ en de polarisatie in de antwoorden geeft mogelijk aan dat Nederlanders geen volledig en helder beeld hebben van de gevolgen van veranderingen in de overheidsuitgaven voor hun land en de economie op de korte en lange termijn. Als burgers hier verder niet over worden geïnformeerd, riskeert de overheid dat burgers vervreemd raken van het overheidsbeleid rondom de inflatie en kan het moeilijker worden burgers mee te nemen in mogelijk moeilijke tijden.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?