Werknemers in de zorg stevig onder druk

Door Jan Roekens | 10-03-2022

Miles Research keek samen met PGGM&CO naar de werkdruk en de effecten van corona bij medewerkers in de zorg. Er werden 2.000 zorg- en welzijnsmedewerkers vergeleken met bijna 1.000 mensen die werken in andere sectoren. De uitkomsten waren op een aantal terreinen zorgelijk.

Belangrijkste uitkomst was de huidige en verwachte werkdruk. Van de zorg- en welzijnsmedewerkers ervaart bijna 50% een zeer hoge werkdruk. Buiten de zorg is dit nog geen 30%. Verwachting is dat de werkdruk nog veel verder toeneemt. Conclusie is dat de sector onder druk staat. Dat is vooral te zien bij jongere medewerkers, die ook duidelijk minder werkplezier ervaren en verwachten dat dat nog verder zal afnemen. Omdat er uit correlatie-analyses ook een direct verband bleek tussen werkdruk en werkplezier, zal het plezier bij deze groep mogelijk verder onder druk komen te staan. Juist bij deze groep is het uitstroomrisico het hoogst, wat een verdere impact kan hebben op de werkdruk van de anderen.

Gesprekspartner

De oplossing lijkt voor een deel te liggen in de maatregelen om het werk gezonder te maken. Zorg- en welzijnsmedewerkers hebben vooral behoefte aan waardering, inspraak en regelvrijheid. Analyses laten zien dat het vergroten van regelvrijheid en inspraak verreweg de grootste positieve impact hebben op werkdruk. Tekorten in de zorg maken dit uiteraard lastig, maar er lijkt een zekere roep om als professional een serieuze gesprekpartner te zijn van het management en om meer professionele ruimte te krijgen het werk zelf te organiseren en in te delen.

Daarnaast is het van belang dat medewerkers op tijd pauze kunnen nemen. Ongeveer twee op de vijf zorg- en welzijnsmedewerkers zeggen onvoldoende rust te nemen. In de vorige kwartaalmeting zei 50% dat de werkgever niet de mogelijkheid biedt om pauze te nemen. In combinatie met de passie voor het werk en moeilijk nee kunnen zeggen als de werkdruk hoog is, is het risico groot dat medewerkers opgebrand raken. Het hele rapport is te vinden op de site van PGGM&CO

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?