Werknemers tevreden met thuiswerken

Door Jan Roekens | 28-05-2020

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn mensen massaal thuis. Werk en privé lopen dan snel door elkaar heen, want thuiswerken betekent niet alleen een andere manier van werken maar ook een andere werkomgeving. Flycatcher onderzocht onder een representatieve groep van 1.500 Nederlanders hoe het thuiswerken tot nu toe verloopt.


Over het algemeen bevalt het thuiswerken Nederlanders redelijk goed. In de situatie voor corona gaf drie kwart van de Nederlanders aan goed om te kunnen gaan met situaties die een andere manier van werken vragen. Dat blijkt nu ook in de huidige tijd: 74% van de Nederlanders kan naar eigen zeggen goed omgaan met de thuiswerksituatie.

Betere communicatie leidt tot hogere tevredenheid

De tevredenheid over het werken wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,0. Dat is een behoorlijke stijging ten opzichte van de situatie voor corona, toen Nederlanders de tevredenheid met een 7,4 beoordeelden. Een verklarende reden hiervoor vinden we in het thema communicatie. In de situatie voor corona waren leiderschap en communicatie de thema’s met de meeste invloed op de algehele tevredenheid. We zien dat het contact met de leidinggevende, net als de samenwerking met collega’s, ondanks het thuiswerken nu goed verloopt. Opvallend is dat het delen van belangrijke informatie, wat voor corona het primaire aandachtspunt was om de communicatie te verbeteren, nu vaker op tijd gebeurt. In de situatie voor corona ontving 40% van de Nederlanders belangrijke informatie op tijd, nu is dat 66%.

Thuiswerken minder productief

De positieve invloed van het thuiswerken op de tevredenheid van werkend Nederland gaat niet op voor de productiviteit: 41% is minder productief als gevolg van het thuiswerken. Vaak genoemde redenen hiervoor zijn afleiding door andere personen in huis of huishoudelijke taken, minder druk of andere werkzaamheden en beperkingen in werkomstandigheden en/of werkplek (denk aan slechte verbinding, geen goede bureaustoel of tafel), logische aspecten bij thuiswerken. Toch geeft 17% aan thuis productiever te werken, met als redenen: meer focus, minder stoorzenders of nutteloze vergaderingen en een betere werktijdindeling. De werk-privé balans hangt sterk samen met productiviteit. Hoe meer de werkuren verspreid worden over de dag, hoe productiever men werkt. Datzelfde geldt voor het aanhouden van normale routines en het vaker nemen van pauzes.

Ervaringen uit het verleden hebben positief effect

Een belangrijke factor in de algemene ervaring van het thuiswerken is de mate waarin Nederlanders al gewend waren om thuis te werken. Het thuiswerken verloopt in alle opzichten beter wanneer iemand voor corona ook regelmatig thuiswerkte: men is dan tevredener, productiever en beschikt vaker over de benodigde middelen om het werk goed uit te kunnen voeren. Dat laatste is volgens de respondenten een aandachtspunt voor het verbeteren van het thuiswerken, net als duidelijk blijven communiceren over veranderingen en belangstelling of waardering tonen. Ondanks deze aandachtspunten heeft (af en toe) thuiswerken zeker voordelen, want hoe meer ervaring hoe beter het thuiswerken bevalt.

Bron: Persbericht Flycatcher, 27 mei 2020

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?