ESOMAR komt met aanbeveling voor leeftijdsvraag in onderzoek

Door Jan Roekens | 04-10-2022

ESOMAR heeft een aanbeveling ontwikkeld over hoe je de leeftijdsvraag stelt in internationaale onderzoek. De vraag moet voor alle onderzoeksprojecten gelden, en rekening houden met privacy en het belang van deelnemers aan onderzoek.

Onderzoekspopulaties definiëren kent vele variaties. De methoden verschillen per marktonderzoekbureau en onderzoeksrespondenten geven niet altijd een goed antwoord op demografische vragen, en dat heeft gevolgden voor onderzoek.

Wanneer bijvoorbeeld wordt gevraagd naar leeftijd met vragen als ‘Hoe oud ben je?’ of ‘Wat is je leeftijd?’, dan geven sommige mensen een onjuist antwoord omdat ze misschien jonger willen lijken of geen zin hebben om te scrollen om bij hun geboortejaar uit te komen. Andere mensen vinden het misschien niet leuk om een vraag te krijgen die ze al kennen van het aanmelden voor een panel. Bovendien gebruiken veel klanten verschillende leeftijdscategorieën, afhankelijk van het segment waarin ze geïnteresseerd zijn.

Dat alles leidt tot inconsistenties bij de uitwisseling van internationale gegevens, waardoor het moeilijk wordt om de resultaten van het ene land, of het ene onderzoek, met die van het andere land te vergelijken.

Daarom heeft ESOMAR een aanbeveling opgesteld om de leeftijdsvraag in internationaal onderzoek zo helder mogelijk te stellen en dus ook goede en hanteerbare onderzoeksresultaten te krijgen.

Het rapport is hier te downloaden.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?