Hoe creative crowdsourcing innovaties een boost kan geven

Door Jan Roekens | 21-11-2019

Volgens Forrester hebben op elke 100 mensen 90 de skill om te valideren (‘validate’), 9 om te optimaliseren en beheren (‘curate’), en maar één de eigenschap om echt te creëren (‘create’), wat wil zeggen dat slechts 1% voldoende creatief is om ‘out of the box’ te denken en creatieve ideeën te bedenken en vorm te geven, een van de belangrijkste succesfactoren van innovatie.


Het is zeer onwaarschijnlijk zo niet onmogelijk dat jij en je gehele innovatieteam allemaal tot die 1% behoren. Maar in vele organisaties gaat innovatie nog steeds gepaard met een soort van protectionisme, waarbij het proces volledig achter gesloten deuren plaatsvindt zonder er externe stakeholders of consumenten bij te betrekken.

Tekst Margot Schuil, Managing Director Insites Consulting Nederland

Insitesafb1Om tot een breed spectrum aan ideeën en oplossingen te komen, is het juist relevant om personen met verschillende rollen en achtergronden bij het innovatie-proces te betrekken, met elk hun eigen perspectief. Dit is ook het principe waarop ‘creative crowdsourcing’ gebaseerd is, waarbij een diverse groep externe stake-holders (inclusief (potentiële) consumenten) betrokken wordt bij de co-creatie van ideeën en concepten. Door te steunen op de collectieve creatieve intelligentie van het bredere publiek kunnen bedrijven hun eigen beperkingen overwinnen en de hiaten in hun kennis overbruggen. Of zoals Stiven Kerestegian (vroeger Innovation & Design Lead bij Lego) het terecht stelde: 99,9% van de slimste mensen werken niet voor jouw organisatie.

De voordelen van deze crowdsourcinginitiatieven liggen niet alleen in het verzamelen van een ‘outside-in’ perspectief; het aanboren van unieke crowdsourcing-netwerken waarin die 1% verenigd is, maakt het bovendien mogelijk om de nodige creatieve boost te geven aan je innovatieprojecten.

We weten allemaal dat het niet eenvoudig is om met nieuwe, disruptieve en out-of-the-box-ideeën te komen. Dit was ook een uitdaging voor Reckitt Benckiser bij de ontwikkeling van de nieuwe generatie Cillit Bang-schoonmaakproducten, waar de traditionele ideegeneratie geen verrassende ideeën bracht en ze behoefte hadden aan een innovatievere aanpak. In een eerste ideation-ronde mochten Cillit Bang-medewerkers hun ideeën delen aan de hand van verschillende ideation-technieken die creatief denken stimuleren. Het doel van deze ideation-ronde was om de oppervlakte af te tasten, om snelle kansen en nieuwe ideeën voor het merk op te halen. In een tweede ronde werd een beroep gedaan op eÿeka, een unieke community van +400.000 creatievelingen (designers, copywriters, ontwerpers.) uit 167 landen die hun beste ideeën kunnen indienen voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën, concepten en communicatie-campagnes. Hier werden ze uitgedaagd om na te denken rond een nieuwe generatie schoonmaakproducten voor een consumentenvraagstuk. Hoewel ze weinig er- varing hadden in de schoonmaakbranche zijn het experts wat betreft creativiteit. Het doel van deze tweede ronde was om alles met een frisse blik te bekijken en zoveel mogelijk out-of-the-box-ideeën te verzamelen. Dit resulteerde in 126 ideeën om het schoonmaakproces te versnellen (19 ideeën van het Cillit Bang-team en 118 andere creatieve conceptualisaties van het eÿeka-netwerk). Na het finetunen werden drie nieuwe en baanbrekende concepten ontwikkeld voor het merk.

In een innovatietraject kan het dus echt zinvol zijn om gebruik te maken van een crowdsourcing community waarin deze creatieve 1% verzameld is. Niet alleen is er het unieke en frisse perspectief van de individuele denkers waardoor het mogelijk wordt tot betere en creatievere ideeën te komen dan via de traditionele idea- tion-processen; de eindconcepten die resulteren uit dergelijke crowd-geïnspi-reerde workshops scoren bovendien tot 20 à 40% hoger dan niet crowd-geïnspireerde concepten. Dus stel jou en jouw team de vraag: behoren jullie tot de 1%?

Over eÿeka: Het eÿeka-netwerk, bestaande uit een groep van +400.000 designers, copywriters en creatieve denkers uit 167 landen, kan helpen je consumenteninzich-ten en klantfricties te vertalen naar out- of-the-box-ideeën in de domeinen van product- en service-innovatie, customer experience, communicatie en activatie.
Sinds 2019 is eÿeka onderdeel van InSites Consulting.

Meer informatie over eÿeka en de toepassingsmogelijkheden vind je via www.insites-consulting.com.

 Insitesafb2

Dit artikel is overgenomen uit Clou magazine© nr 95, december 2019.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?