Lil Miquela praat tegen jou!

Door Jan Roekens | 24-06-2019

Influencers zijn geen hype meer, maar een onderdeel van de (content)strategie. Intussen zien we een nieuw type influencer, de computer-generated influencer, gebaseerd op data en alleen bestaand in de virtuele wereld.


Ze zijn dankzij AI altijd op de hoogte van wat leeft onder volgers, zijn nooit te moe om nieuwe content te plaatsen, en ze zullen niet verwikkeld raken in een schandaal, tenzij merken hier bewust opdracht toe geven. Computer-generated influencers bieden dus veel kansen voor merken.

Tekst Marije Brom, Iris Withuis en Lotte Willemsen, alle drie werkzaam bij Hogeschool Rotterdam.

Influencers zijn de ideale ambassadeur voor merken, omdat ze als geen ander een band weten op te bouwen met hun (vele) volgers. De relatie ontstaat vanuit de idee dat volgers deel uitmaken van de sociale wereld van de influencer. De betrokkenheid die zij voelen bij hun favoriete influencer is soms zelfs te vergelijken met de betrokkenheid bij echte vrienden. Dit maakt een influencer een belangrijke bron van invloed.

Hoewel influencers hun naam danken aan de invloed die zij hebben op consumenten, is de ene influencer de andere niet.

Er wordt allang niet meer gesproken van DE influencer, maar onderscheid gemaakt tussen celebrity influencers, macroinfluencers, micro-influencers en nano-influencers, elk met hun eigen kenmerken en functie. En momenteel zien we dus een nieuw type influencer: de computer-generated influencer. Een voorbeeld is Lil Miquela, een Instagram-influencer met meer dan 1,5 miljoen volgers, die geen fysieke vormen aan kan nemen, maar voor velen net zo echt aanvoelt als een mens van vlees en bloed.

Haar tijdlijn bestaat uit een verzameling uitingen en verhaallijnen die zijn gebaseerd op (social media) trends afkomstig uit (big)data.

Ze plaatst selfies, tagt zichzelf als aanwezig op populaire festivals en events, en praat tegen haar volgers over haar dromen en onzekerheden. Ze zet zich in voor Black Lives Matter, verdient een virtuele boterham als singer-songwriter en poseert in kleding van gevestigde merken als Nike en Gucci of in haar eigen kledinglijn.

De vraag rijst in hoeverre het mogelijk is een (para-sociale) relatie op te bouwen met een influencer die niet uit vlees en bloed bestaat,  maar alleen uit bits en bites. Wetenschappelijk onderzoek is er op dit gebied nog niet of nauwelijks. Op de Hogeschool Rotterdam wordt met een serie onderzoeken de opkomst van computer-generated influencers onder de loep genomen. De eerste resultaten bieden de volgende take-aways.

Net echt, echt nep

Lil Miquela is heel menselijk gemaakt. Ze lijkt zo realistisch dat sommige participanten in het onderzoek het onderscheid niet konden maken tussen Lil Miquela en een menselijke influencer.

Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat vele influencers filters en editing-tools gebruiken om het perfecte plaatje van zichzelf te maken. Zo ontstaat er een dunne lijn tussen net echt en echt nep. Naarmate de participanten meer menselijke kenmerken toekenden aan Lil Miquela, neemt de betrokkenheid toe en de afstand af. Hoewel mensen nog geen uitgesproken sterke band ervaren met haar, draagt de ervaren menselijkheid hier positief aan bij. Of respondenten menselijke eigenschappen toekennen aan Lil Miquela wordt niet alleen bepaald door ervaren realisme.

Ook parasociale interactie is positief gerelateerd aan ervaren menselijkheid. Hiervan is sprake als mensen het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van de sociale wereld van de influencer. Lil Miquela praat tegen haar publiek alsof ze een echt mens is. Dat doet ze onder andere door persoonlijke verhalen te delen over haar leven, zoals haar dagelijkse gewoonten, haar liefdesleven, en haar verleden. Deze persoonlijke onthullingen geven mensen het gevoel dat de influencer een echte gesprekspartner is.

Lil Miquela vertelt ook wat er in haar omgaat. Ze praat over wat haar enthousiast en trots maakt, maar ook wat haar onzeker, verdrietig of boos maakt. Negatieve emoties horen bij het leven.

Ze maken ons menselijk. Dat geldt niet voor Lil Miquela. Participanten die positieve emoties herkenden in de posts van Lil Miquela kenden haar meer menselijke eigenschappen toe. Negatieve emoties deden juist afbreuk aan ervaren menselijkheid.«

Meer informatie: www.swocc.nl

 

Dit artikel is overgenomen uit Clou magazine© nr 93, juli 2019.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?