Software voor data-integratie: nieuwe MOA-publicatie

Door Jan Roekens | 20-01-2020

De MOA publiceert een software-review van data-integratie-tools voor data-analytics, visualisatie en dashboarding. Het is een evaluatie van 13 softwareplatforms; een selectie van leveranciers die je vaak aantreft bij pitches rond insights- en marketinginformatiesystemen. En… Sjoerd Koornstra vertelde erover vertellen op het MIE 2019.


Tekst Sjoerd Koornstra

Binnen de insights-industrie komen steeds meer gegevensbronnen beschikbaar, net zoals informatie uit sociale media. Alles wat je daardoor al weet draagt bij aan meer snelheid en het genereert meer impact. Het betekent ook dat je moet zorgen voor een geïntegreerde gegevensinfrastructuur. De vraag naar ad-hoc-analyse op afzonderlijke bronnen wordt groter, vooral door toename van big data-bestanden in de cloud en lokaal. Er zijn verschillende tools voor data-integratie met data-analyse, visualisatie en dashboarding. Ze geven generieke oplossingen die door grote leveranciers worden aangeboden, en oplossingen specifiek voor de insights-industrie. De generieke oplossingen vind je meestal in verschillende software-reviews bij IT-afdelingen. Maar de prestaties van de specifieke insights-oplossingen, vooral in vergelijking met de generieke, zijn minder duidelijk. Bureaus en insights-afdelingen worstelen met de juiste selectie. De MOA wil haar leden daarom een review aanbieden van verschillende softwareplatforms.

Aanpak

Dertien leveranciers zijn benaderd met het verzoek om informatie te geven over 20 criteria. Daarnaast zijn bronnen gebruikt om de beoordeling meer inhoud te geven:

 1. Beoordelingen door analisten (o.a. beoordelingen van Gartner, Forrester, Better Buys en G2Crowd);
 2. Conferenties en vergaderingen van leveranciers;
 3. Deskresearch leveranciersinformatie;
 4. Eigen langdurige ervaring;
 5. Interviews met gebruikers van tools.

Trends

De evaluatie geeft zicht op de huidige situatie, maar wat zijn de belangrijke criteria voor morgen?

 1. Augmented analytics zal onmisbaar zijn, met een belangrijke rol voor AI;
 2. Analytische queries worden in toenemende mate gegenereerd via search, natural language processing  of via stem, of worden automatisch gegenereerd.
 3. Uitgebreide samenwerkende functionaliteit is een must om een agile werkorganisatie te ondersteunen.

Drie hoofdgroepen voor selectie:

 1. Tools voor integratie van meer gegevensbronnen (3 leveranciers met sterke expert-adviesvaardigheden en 3 meer generiek);
 2. Self service-tools, sterk in exploratie met één bron (4 leveranciers);
 3. Overige (3 leveranciers).

Geselecteerde leveranciers:

 1. Cognos
 2. Dapresy
 3. Datorama
 4. Displayr
 5. Infotools Harmoni
 6. Looker
 7. MarketingTracker
 8. MicroStrategy
 9. Power BI
 10. Qlik
 11. Sisense
 12. Tableau
 13. Tibco

Specifiek karakter

Bij de analyse is rekening gehouden met het specifieke karakter van gegevensbronnen voor consumentenonderzoek en marketinginformatie. Deze gegevens verschillen van de gebruikelijke bedrijfsgegevens. Complicerende factoren:

 • De gegevens zijn gebaseerd op antwoorden in een steekproef. Die moet je meestal wegen voor een representatief beeld. Elke respondenten krijgt op basis van zijn kenmerken een bepaalde gewichtsfactor. Vaak is een specifieke groep ‘geboost’, met gevolgen voor de weging.
 • Respondenten beantwoorden niet altijd alle vragen. Je krijgt te maken met ‘missing values’.
 • Gelijke onderzoeken met een door- lopend karakter in meerdere landen hebben vaak verschillende meetperioden. Een multinational wil bijvoorbeeld weten hoe zijn merken evolueren op basis van bepaalde consumentenmetrics en voert een wereldwijd programma voor het volgen van de brand health. Het ene land doet dit wekelijks, een ander maandelijks of zelfs drie-maandelijks tot jaarlijks. Je wilt echter één dashboard voor een global review. In het dashboards wil je gemakkelijk navigeren en snel de diepte in kunnen duiken. Dit houdt in dat gegevens uit verschillende markten en perioden, en van verschillende gebruikersgroepen, al vooraf moeten zijn gestructureerd.
 • De integratie van onderzoeksgegevens met verschillende marketingbronnen die een meer geaggregeerd niveau hebben (zoals media-uitgaven en GRP’s) is een andere complicatie. Die neemt toe naarmate je verschillende leveranciers van marketinginformatie moet integreren met afwijkende meet- en gebruikersgroepdefinities van verschillende markten.

Het rapport is te bestellen in de webwinkel van de MOA.

 

Dit artikel is overgenomen uit Clou magazine© nr 96, februari 2020.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?