Veertien engines voor geautomatiseerde inzichten ontleed

Door Sjoerd Koornstra | 03-05-2021

In november vorig jaar kondigde de MOA een softwarereview aan van insight engines. De review werd afgelopen maanden op verzoek van de MOA uitgevoerd door Sjoerd Koornstra die er op het komende Road to MIE ook over gaat vertellen. De MOA biedt haar leden binnenkort de review als rapport aan.

Insight engines zijn softwareplatforms die geautomatiseerd inzichten kunnen leveren en daarbij alle mogelijke relevantie informatie (reports, online conversation en interne/externe databronnen) betrekken. Ze leveren automatisch bruikbare inzichten op die zijn afgeleid van het volledige spectrum van inhoud en gegevens die binnen en buiten een bedrijf toegankelijk zijn. Met andere woorden: de engine kan een antwoord destilleren uit wat al bekend is. Dat ‘bekende’ betekent niet alleen achterom kijken. Het kan ook worden toegepast om in een vroeg stadium trends te signaleren en het bedrijf voor te bereiden op de toekomst.

Zet je de voordelen van insight engines op een rijtje dan kun je het volgende constateren.

Meer productiviteit

Insight engines maken het delen van kennis mogelijk en zorgen ervoor dat kennis tussen teams ‘reist’ in plaats van dat die binnen teams of afdelingen opgesloten raakt.

Minder informatieverzoeken

Personen met gespecialiseerde kennis besteden veel tijd aan het afhandelen van informatieverzoeken en het beantwoorden van repetitieve vragen. Insight engines lossen een deel van die vragen op.

Minder duplicaties

Werknemers of teams dupliceren werk omdat ze niet weten wat er in de hele organisatie al voorhanden is. Vooral bij uitgevoerd marktonderzoek komt het voor dat dat wordt herhaald omdat medewerkers het onderzoek niet kennen. Dat kan komen omdat ‘global’ of een regio het onderzoek al heeft uitgevoerd zonder alle geledingen en vestigingen te informeren. Ook door een hoog verloop van medewerkers is een organisatie soms niet meer op de hoogte van uitgevoerd onderzoek. Voorkomen dat kennis het bedrijf verlaat wanneer een werknemer het bedrijf verlaat, is een belangrijk voordeel van insight engines.

Snelle technologie

De hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde data (inclusief rapportages) is voor veel mensen te veel om te behappen. Technologie maakt het mogelijk om in verschillende bronnen tegelijk te zoeken (federatief zoeken). Technologie maakt het ook mogelijk om de antwoorden op de vragen te rangschikken en prioriteiten in de aanbevelingen aan te geven. Dit wordt versterkt door te leren van de feedback op antwoorden en vragen. De insight engine kan je al voeden met interessante informatie op basis van je navigatie- en zoekgedrag, of op basis van het gedrag van vergelijkbare peer-profielen. Dat leidt tot sneller, effectiever en efficiënter werken. Bedrijven die hebben geprofiteerd van insight engines zijn o.a. Unilever en Pepsico. Deze bedrijven hebben in een vroeg stadium nieuwe trends en consumenteninzichten kunnen waarnemen. Beide bedrijven hebben goed gepositioneerde nieuwe consumentenoplossingen gelanceerd die de concurrentie voor zijn.

Welke platforms?

In de review zijn 14 softwareplatformen geëvalueerd. De selectie betrof leveranciers die je vaak terugziet in pitches voor insight engines bij bedrijven en onderzoekbureaus. De software platformen zijn beoordeeld aan de hand van 33 criteria verdeeld over vier hoofdblokken.
De vier hoofdblokken zijn: Integration and development, information delivery and access, analysis en customer services. De geselecteerde leveranciers zijn:

 1. Altiar
 2. Bloomfire
 3. Brandwatch
 4. Comintelli
 5. Confirmit / Dapresy
 6. Digimind
 7. Infotools
 8. Lucy
 9. Market Logic
 10. ScanmarQED
 11. Sharpr
 12. Sisense
 13. Stravito
 14. Talkwalker

Aanpak

De 14 geselecteerde leveranciers zijn benaderd met het verzoek om informatie over de 33 criteria te verstrekken. Daarnaast zijn de volgende bronnen gebruikt om de beoordeling meer inhoud te geven:

 1. Beoordelingen door analisten (van onder andere Gartner, Forrester en Capterra)
 2. Bijwonen van conferenties en vergaderingen van leveranciers
 3. Deskresearch leveranciersinformatie (onder andere websites van leveranciers en handleidingen)
 4. Eigen ervaring met tools
 5. Interviews met gebruikers van tools

Trends

De evaluatie van de criteria geeft de huidige situatie weer. Maar wat zijn de belangrijke criteria voor morgen? We zien drie trends als leidend voor de nabije toekomst.

1. Knowledge graphs. Knowledge graphs slaan feiten op in de vorm van relaties tussen verschillende entiteiten. Dit betekent bijvoorbeeld dat feiten uit tekst worden gehaald en weergeven in de vorm van entiteiten en relaties. In 2012 introduceerde Google knowledge graphs als een semantische verbetering van de zoekfunctie van Google die niet overeenkomt met strings, maar gerelateerde objecten uit de tekst mogelijk maakt. Knowledge graphs helpen bedrijven om diepgaande inzichten te krijgen via onderlinge koppeling en analyse van diverse databases, tekstdocumenten en in- en externe gegevens. Het kan vooral het automatisch samenvatten en NLQ (natural language querying) naar een hoger plan tillen.

2. Diepere integratie van BI-tools binnen insight engines. Momenteel kun je vooral embedded dashboards vinden en gebruiken op basis van de metadata. De integratie zal evolueren tot automatiseren van meer specifieke antwoorden zonder dat er interactie plaatsvindt.

3. Verbetering van zoeken en automatiseren via AI/ML. Dit zal de user experience verbeteren bij het vinden van antwoorden op zakelijke vragen en het nemen van beslissingen op basis van relevantie en gebruikersintentie

Hoe gebruik je het rapport?

Het rapport geeft richting bij de selectie software, naargelang de behoefte van de gebruiker. Op hoofdlijnen kunnen we de volgende groepen onderscheiden als leidraad voor selectie.

1. Most complete insight engines

De meeste complete insight engines kunnen op zichzelf bijna alle functionaliteit bieden en ze hebben ook connectoren met externe bronnen. Deze tools beheersen bijna alle aspecten voldoende, hoewel er voor sommige wellicht meer geavanceerde alternatieven zijn.

2. Broad coverage insight engines

Deze tools zijn vrij breed, maar dekken niet alle aspecten.

3. One pillar solutions

Deze oplossingen zijn sterk in één aspect en kunnen dienen als aanvulling op insight engines.

Presentatie tijdens Road to MIE

Het rapport zal tijdens Road to MIE worden gepresenteerd door Sjoerd Koornstra, partner van The House of Insights, op 20 mei om 9.00 uur.

Auteur: Sjoerd Koornstra, House of Insights

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?