WhatsApp-onderzoek – wat werkt wel en wat niet?

Door Jan Roekens | 15-02-2022

In september 2021 lanceerde MWM2 WhatsApp Survey, waarmee via de chatfunctie van WhatsApp onderzoek wordt uitgevoerd. Welke inzichten zijn er opgedaan? En wat zijn de aanbevelingen?

Respondenten laten weten enthousiast te zijn over onderzoek via WhatsApp. WhatsApp Survey bleek ook aantrekkelijk voor de jongere doelgroep, die makkelijker bereikbaar was dan via een online discussie. In de groep tot 34 jaar deed bijna 40% mee aan WhatsApp-onderzoek en de helft daarvan aan een online discussie. Boven 55 jaar is online twee keer zo populair als WhatsApp.

Push-notificatie werkt

Welke manier van uitnodigen levert de hoogste respons op? Om dat te weten te komen zijn respondenten op drie verschillende manieren uitgenodigd: via e-mail met een QR-code, via een nieuwsbrief met QR-code en via een push-notificatie. De respons via push-notificatie is met 60% veel hoger dan via e-mail met QR (13%) of via de nieuwsbrief met QR (5%). Niet zo vreemd omdat scannen van een QR-code een extra handeling is. Aanbeveling is dus om uit te nodigen via een push-notificatie.

Spreken of typen?

Onderzoek via WhatsApp biedt de respondent een vrijere inbreng bij het geven van antwoorden en dat maakt het onderzoek interactiever dan traditionele methoden. MWM2 bekeek ook of er verschil zit in de respons als respondenten hun antwoorden geven via een (audio-)spraakbericht of via getypte tekst. Het onderzoek werd op twee manieren uitgevoerd: bij één versie antwoordden respondenten via een spraakbericht en bij de andere door tekst in te typen. Wat opviel is dat er meer respondenten zijn die bij het inspreken geen antwoord geven (20%). Maar als men wel antwoord geeft dan is dit uitgebreider dan bij tekst (gemiddeld 61 i.p.v. 48 tekens bij tekst).

Wat verder opvalt is dat het afhaakpercentage bij onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van een spraakbericht hoger is (variërend van 20% tot 36% bij spraak en 5 tot 9% bij tekst).

Zelf laten kiezen

Eerste conclusie is dat bepaalde doelgroepen nog niet klaar zijn voor antwoorden via een spraakbericht. Jongeren doen dit onderling al wel, maar andere doelgroepen zijn nog niet gewend of vinden het minder prettig. Het advies is dan ook om de respondent zelf te laten kiezen om te antwoorden via tekst of spraak.

Vijf aanbevelingen:

  1. Zeer geschikt voor de jongere doelgroep;
  2. Nodig respondenten uit via een pushbericht;
  3. Houd de vragen kort en bondig, met maximaal 10 vragen;
  4. Wissel af tussen meerkeuze-, (open) tekst-, foto-, spraak (audio)- en video-vragen;
  5. Laat respondenten zelf kiezen of ze via tekst of spraak antwoord willen geven.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?