DirectResearch en EnTra Management ontwikkelen de Monitor Verduurzaming Warmte

Door Jan Roekens | 28-05-2020

Voor gemeenten die werken aan de transitievisie warmte, ontwikkelden DirectResearch en EnTra Management de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030).


Met deze online enquête en dashboard peilen gemeenten op een laagdrempelige manier de opinie, actiebereidheid en behoeften van inwoners rond de overstap naar aardgasvrij wonen. Zij leggen zo de basis voor een realistische en relevante transitievisie en de daaropvolgende uitvoeringsplannen per buurt of wijk.

Meedenken en meekiezen

In de transitie naar aardgasvrij wonen is voor de inwoners van gemeenten een cruciale rol weggelegd. Huurders en woningeigenaren kunnen met gemeenten meedenken over de alternatieven voor aardgas. Welke alternatief voor koken en verwarmen heeft hun voorkeur? Weten inwoners wat er van hen wordt verwacht? Wat vinden zij van de alternatieven? Zijn ze bekend met de technische en financiële consequenties van de overstap naar een aardgasvrije woning? En hoe belangrijk vinden zij die overstap eigenlijk?

Draagvlak en informatiebehoefte

Met MoVe2030 leggen gemeenten deze en andere vragen online voor aan huurders en woningeigenaren. Zo brengen zij in kaart welke vragen inwoners hebben over aanleiding en aanpak van de warmtetransitie, hoe zij denken over de overstap, in hoeverre zij klaar zijn voor actie en welke rol zij daarbij willen spelen. Dat biedt handvatten voor het ontwikkelen van de transitievisie warmte, bepalen van kansrijke wijken en de daaropvolgende uitvoeringsplannen op buurtniveau.

Representatief beeld

MoVe2030 vormt daarmee een verdieping en verbreding op de resultaten van bijvoorbeeld inloopavonden en buurtbijeenkomsten. MoVe2030 is eenvoudig in te vullen en continu beschikbaar voor de huurders en eigenaren van woningen. Dat vergroot de respons en biedt gemeenten een representatief en realistisch beeld van het draagvlak voor de transitie, zodat hun plannen beter aansluiten bij de praktijk.

Online enquête met online dashboard

MoVe2030 is ontwikkeld door DirectResearch en adviesbureau EnTra Management. Gemeenten leggen de enquête online voor aan huurders en woningeigenaren. Dankzij de compacte en heldere opzet is het voor inwoners eenvoudig om mee te doen. Gemeenten kunnen de resultaten inzien op een overzichtelijk online dashboard én in een rapport dat zij met betrokkenen kunnen delen.

Bron: Persbericht DirectResearch, 27 mei 2020

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?