Viral Vigor – perspectieven en kansen in Covid-tijden

Door Geplaatst door de redactie | 03-09-2020

Op eigen initiatief startte bureau MARE een onderzoekstraject om inzicht te bieden in wat de wereld op dit moment betekent voor doelgroepen, nu en in de toekomst. De inzichten werden geduid aan de hand van maatschappelijke trends en perspectieven vanuit het eigen Sparksnetwerk. Binnen het onderzoek lag de focus op de thema’s Welzijn en Connectiviteit.
In een whitepaper deelt MARE de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

Welzijn

Nu we in Nederland controle lijken te krijgen over het virus, is de vraag wat de impact zal zijn op ons algehele welzijn. Een van de belangrijkste lessen was dat het zorgdragen voor welzijn wordt gezien als het ultieme streven (en als statussymbool), zowel op fysiek, mentaal als op wereldwijd niveau. Binnen dit thema wordt daarom onder andere aandacht besteed aan de impact van Covid-19 op publieke ruimtes en de 24-uurs-economie.

Connectiviteit

Vanwege verplichte thuisisolatie eerder dit jaar, nam het proces van digitalisering noodgedwongen een enorme vlucht. Dat heeft substantiële impact op de customer journey, want die wordt nu immers voornamelijk vanuit huis doorlopen. Uit het onderzoek bleek dat het juist extra belangrijk is om de touchpoints extra memorabel te maken, bijvoorbeeld door middel van zintuiglijke prikkels. Wat zijn opkomende wensen ten aanzien van communicatie, entertainment en privacy en wat zijn hierbinnen kansen en uitdagingen?

Om antwoord te geven op deze vragen, zijn in de whitepaper vijf mindset shifts uiteengezet. Per shift wordt uitgelegd hoe de situatie was vóór COVID-19, hoe die er op dit moment uitziet en hoe verwacht wordt dat zij zich gaat ontwikkelen op lange termijn. Zodoende ontstaat er een helder overzicht van wat de gemiddelde Nederlander denkt, voelt en nodig heeft in de nieuwe context van de anderhalvemetersamenleving, en worden inspiratiepunten aangedragen hoe je als organisatie hiermee kunt omgaan.

Scope en methode

Door middel van moderatie van een online community van 70 deelnemers is gedurende vijf weken informatie en kennis opgehaald over bovenstaande thema’s. De inzichten zijn vervolgens verrijkt met vier expertinterviews, waaronder een interview met Ron Simpson, bedenker van The Avocado Show. In combinatie met trendonderzoek op continue basis is vervolgens de stap gezet richting de toekomst.

Lees hier de whitepaper, of bekijk het bijbehorende webinar.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?