Huib Lubbers, Bureau RMC

CityTraffic brengt de drukte in kaart

Door Robert Heeg | 11-05-2021

De massale opkomst bij het Black Lives Matter-protest in Amsterdam, vorig jaar, was minder onverwacht geweest als CityTraffic was ingezet. Deze tool telt passanten voor zowel retail als overheden. Directeur/oprichter Bureau RMC, Huib Lubbers legt uit hoe dat werkt, en waarom het steeds belangrijker wordt.

CityTraffic vloeide voort uit een persoonlijke vraag. Huib Lubbers, destijds werkzaam in de detailhandel, kocht passantentellingen maar die vond hij tekortschieten. ‘De leverancier telde 20 minuten per dag en dacht dan te weten hoeveel mensen er gemiddeld per jaar rondliepen. Ze leverden een statisch getal, geen dynamische data. Dat vond ik vreemd, want de aantallen bezoekers in onze winkels verschilden per dag enorm.’ Het kon dus beter. Lubbers bouwde met technologiepartners CityTraffic een netwerk van sensoren dat in Nederland en België de passanten veel nauwkeuriger telde – eerst via bluetooth, later via wifi. ‘Het bleek een gat in de markt. Ik wist dat niemand dat nog deed op onze manier.’

Voor Road to MIE 2021 geef je op 18 mei om 9.00 uur de presentatie  ‘Realtime drukte: voorkomen is beter dan genezen.’ In het kort: waar ga je het over hebben?

‘De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet. Ons dagelijks leven en het gebruik van de openbare ruimte komt daarmee onder druk te staan. De verwachting is dat de anderhalvemetersamenleving nog wel even onder ons zal zijn. Dit maakt het extra belangrijk om te voorkomen dat het te druk wordt. De afgelopen tijd zagen we meerdere gebeurtenissen waarbij het onverwachts toch een stuk drukker werd. Het bekendste voorbeeld is het Black Lives Matter-protest in Amsterdam. Handhavers en burgemeesters krijgen met CityTraffic een instrument in handen waarmee ze niet meer verrast hoeven te worden door drukte. Door realtime inzicht in de bezoekersaantallen kunnen evenementen op een verantwoorde manier gewoon doorgang vinden.’

‘In Friesland worden boten geteld met onze methode’

Hoe werkt CityTraffic?

‘CityTraffic is de meetmethode waarbij het aantal passanten continu wordt geteld. Dit doen we met behulp van slimme oplossingen en telsensoren. Wifi in smartphones, infrarood of stereoscopie. Dit alles gebeurt volledig privacy-proof. In onze presentatie zoomen we in op het realtime meten van passanten met behulp van stereoscopie, gekoppeld aan email en WhatsApp.’

CityTraffic begon als toepassing voor de retail, maar is dus ook voor overheden heel geschikt. Kun je wat praktische voorbeelden geven?

‘Onze methode wordt door retailers gebruikt om hun wekelijkse omzetten te vergelijken en hun personeel te plannen. Daarnaast gebruiken gemeenten de informatie om aanpassingen in de openbare ruimte te evalueren of bijvoorbeeld het effect van een permanente koopzondag te meten. Een ander leuk voorbeeld is de opdracht die we hebben uitgevoerd voor de Vogelbescherming. In het waddengebied worden de sensoren ingezet om de mate van verstoring door de mens op de kwaliteit van de vogelpopulatie te onderzoeken. En in Friesland worden boten geteld met onze methode.’

‘Door corona hebben gemeenten steeds meer behoefte aan inzichten over passantenaantallen’
Huib Lubbers, Bureau RMC

Het afgelopen jaar zagen we vooral het ontbreken van passanten in de retail, maar tegelijkertijd oprukkende drukte in parken en natuurgebieden. Merkten jullie dat aan de klantvraag? Verschoof die van de detailhandel naar de publieke sector?

‘We zien een duidelijke verschuiving van retail naar gemeenten. Door corona hebben de gemeenten steeds meer behoefte aan inzichten over passantenaantallen. Ook nu we steeds een beetje meer mogen, worden deze realtime inzichten belangrijker omdat aan de hand ervan de drukte beheersbaar is en passende maatregelen genomen kunnen worden. De verantwoordelijkheden voor het beheersen komen ook steeds meer bij gemeenten en ondernemers te liggen waardoor het voor hen noodzakelijk is de juiste tools en middelen in handen te hebben.’

‘We zijn een Fair Data Member van de MOA en werken we mee aan het gezamenlijke opt-outregister’

Uiteraard kunnen we niet om privacy heen. Leg eens uit: waarom maakt CityTraffic daar geen inbreuk op?

‘Afhankelijk van de telmethode wordt bepaald hoe er privacy-proof wordt gemeten. Als er telsensoren met behulp van wifi worden gebruikt, dan worden persoonsgegevens verwerkt en is de AVG van toepassing. Bij infrarood en stereoscopie is dat niet het geval. Indien er persoonsgegevens worden verwerkt, dan worden deze geanonimiseerd en in onze rapportages worden alleen geaggregeerde data per half uur getoond. Als lid van de MOA zijn we een Fair Data Member en werken we mee aan het gezamenlijke opt-outregister. Technologie is een hulpmiddel en sensorisch onderzoek is effectiever en sneller om het gedrag van mensen te onderzoeken, in plaats van achteraf vragen te stellen aan respondenten.’

Jullie opereren inmiddels in ruim 120 steden in de Benelux. Hebben jullie daarbuiten ook plannen?

‘We bereiden continu ons netwerk verder uit in Nederland maar ook daarbuiten. Onlangs is Luxemburg toegevoegd en wordt er geteld in Frankfurt. Er zijn ook plannen voor Milaan. Naast binnensteden wordt er nu ook steeds meer in natuurgebieden en waterwegen geteld.’

Tijdens Road to MIE op 18 mei om 9.00 uur spreekt Lubbers samen met Jolanda van der Horst, teammanager Bouwtoezicht, Juridische Handhaving en Veiligheid bij de gemeente Leiden. Tijdens deze presentatie laat Van der Horst zien hoe realtime data de gemeente Leiden tijdens corona meer inzicht gaf.

Lees ook Wifitracking beboet

Auteur: Robert Heeg,

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?