Bewuster online bestelgedrag

Door Jan Roekens | 08-10-2020

Consumenten zijn bereid om hun gedrag aan te passen voor een duurzamere levering van een online aankoop. Zo is 42% van de consumenten positief over langer wachten op een bestelling als dat duurzamer is. Slechts 12% zegt dit niet te willen doen. 15% van de consumenten is bereid om te betalen voor een bezorging met minder CO2-uitstoot. Dit percentage is iets gedaald, want voor de COVID-19-crisis was dit nog 17%. Dat blijkt uit de nieuwe Duurzaamheidsmonitor voor de e-commercesector van Thuiswinkel.org, uitgevoerd door StakeholderWatch.

De woonsituatie van mensen maakt veel uit voor de bereidheid tot duurzaam online bestelgedrag. Inwoners van stadscentra (24%) zijn veel vaker bereid om te betalen voor een duurzame levering dan mensen in woonwijken (17%), in een dorp (14%), of buiten de bebouwde kom (10%). 23% van de centrumbewoners laat duurzaamheid van de webwinkel ook meewegen in het besluit om daar een aankoop te doen. Bij inwoners van een dorp (16%), buitenwijk (18%) of op het platteland (18%) is dit een stuk minder het geval. Stadsbewoners kiezen ook vaker een afhaalpunt uit duurzaamheidsoverwegingen: 35% van de centrumbewoners en 33% van de inwoners van een buitenwijk. Bij dorps- en plattelandsbewoners gaat dit om respectievelijk 28% en 25%. Mensen in een stadscentrum voelen zich ook vaker bezwaard over een bestelling (18%) tegenover 7% en 11% voor groepen buiten het centrum.

Opvallend is dat vooral millennials in het laatste half jaar steeds minder bereid zijn om duurzame keuzes te maken als het gaat om online winkelen. De oudste generatie (babyboomers, geboren tussen 1946 en 1961) is het meest geneigd tot duurzaam gedrag.

De consument is ook gevraagd welke acties e-commercebedrijven volgens hen kunnen ondernemen om duurzamer te worden. Minder plasticgebruik wordt door de meeste respondenten (78%) zeer belangrijk gevonden, gevolgd door minder gebruik van verpakkingsmaterialen in het algemeen (70%).

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?