Biculturele Nederlanders kijken minder tv

Door Jan Roekens | 02-09-2020

Het aantal biculturele Nederlanders dat regelmatig naar de grote Nederlandse tv-zenders kijkt, neemt steeds verder af.

Onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders daalde het weekbereik van NPO1 van 31% in 2018 naar 21% in 2020. Ook het weekbereik van RTL4 liep terug: van 41% in 2018 naar 34% nu. Het bereik van de grote Nederlandse tv-zenders is daarmee onder biculturele Nederlanders aanzienlijk lager dan onder autochtone Nederlanders.

Dat blijkt uit de zevende editie van het ‘Mediarapport Biculturele Nederlanders’ van Motivaction en TransCity.

Ondanks het lagere bereik van de grote tv-zenders, is de dagelijkse kijktijd van biculturele Nederlanders vrijwel ongewijzigd gebleven, met een gemiddelde kijktijd van 129 minuten per dag in 2020 (124 minuten in 2018). Dat de kijktijd nagenoeg gelijk is gebleven terwijl het bereik is gedaald, kan verklaard worden door de stijging in het gebruik van VOD-diensten. Het weekbereik van Netflix steeg van 32% in 2018 naar 53% nu, en van Videoland van 7% naar 30%.

De cijfers bevestigen een trend die zich al sinds het eerste onderzoek in 2007 heeft ingezet. Zo is er elke twee jaar sprake van een gestage daling van het totaalbereik van mainstream Nederlandse media door Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders.

Het aandeel biculturele consumenten op de totale Nederlandse bevolking blijft de komende jaren groeien. De kans is daarmee groot dat de daling van het totaalbereik van de grote Nederlandse media zich in de toekomst doorzet zolang er geen substantiële verandering komt in de perspectieven vanuit deze media.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?