Bijna de helft van de jongeren verwacht een volledige lockdown

Door Jan Roekens | 25-03-2020

MediaTest vroeg 20 maart aan de jongeren in haar online panel hoe zij de crisis rondom het Coronavirus ervaren. In totaal deelden 439 Millennials en Gen Z-ers in de leeftijdscategorie van 16 tot 40 jaar hun ervaringen en meningen.


Van angst voor een lockdown, een economische crisis, fake news en zakken voor examens tot onbezorgdheid over de eigen gezondheid: de uitkomsten zijn opmerkelijk.

Weet wat er leeft: de highlights

– 70% is bang voor fake news.
– Bijna de helft verwacht een gehele lockdown.
– 50% vindt dat de overheid te laat heeft ingegrepen.
– 74% maakt zich zorgen om het ontstaan van een economische crisis.
– 72% heeft studiestress.
– Slechts 27% is bang voor zijn gezondheid. Jongeren maken zich veel meer zorgen om familie en vrienden.
– 69% verwacht besmet te worden met het Coronavirus.

Bang voor fake news

Nederlandse jongeren zijn zeer betrokken bij de berichtgeving over het Coronavirus. Vrijwel alle jongeren (93%) komen minimaal drie keer per dag in aanraking met berichtgeving hierover. De meeste jongeren vinden dat er voldoende en volledige berichtgeving over het Coronavirus is, ook vanuit de overheid. Maar hierbij plaatsen zij wel hun kanttekeningen. Zo vindt drie op de tien (30%) de berichtgeving tegenstrijdig. En 70% van de jongeren maakt zich zorgen om fake news. Vooral Millennials (25 tot 40 jaar) zijn bang verkeerd te worden geïnformeerd over het virus (76%). Gen Z (16-24 jaar) maakt zich hierom relatief minder zorgen (66%). Ook vindt 49% van de jongeren dat de berichtgeving over het virus onnodige paniek onder de bevolking teweegbrengt.

Social media, digitale kranten en de dagelijkse nieuwsuitzendingen vormen veruit de belangrijkste bron van informatie. Bijna de helft (46%) haalt het nieuws van de websites vanuit de overheid (bijv. RIVM). Slechts 11% van de jongeren noemt de papieren krant als nieuwsbron.

Groot vertrouwen in overheid

Dat de jongeren de dreiging van het virus zeer serieus nemen, blijkt wel uit hun mening over de aanpak van de Nederlandse overheid. De helft van de jongeren vindt dat de Nederlandse overheid te laat heeft ingegrepen. Wel is 71% het eens met de maatregelen die de overheid vervolgens nam. Daarnaast 69% zegt vertrouwen te hebben in haar aanpak. Een nagenoeg even grote groep (68%) vindt het goed dat de regering eigen keuzes maakt over de maatregelen en niet als vanzelfsprekend de rest van de Europese Unie volgt.

Strengere maatregelen en lockdown verwacht

Nederlandse jongeren zijn niet optimistisch over wat ons nog te wachten staat. Maar liefst 68% verwacht dat er binnen twee weken nog strengere maatregelen worden afgekondigd door de overheid. 47% verwacht zelfs een gehele lockdown in Nederland. Volgens 22% van de jongeren gaat het vijf maanden of langer duren voordat het leven door kan gaan zoals vóór Corona. 81% verwacht dan ook niet dat de Olympische Spelen dit jaar doorgaan.

Zorgen om economische crisis

Hoewel een derde van de jongeren zich zorgen maakt over de eigen financiële situatie en slechts 17% van de jongeren op dit moment bang is om zijn baan te verliezen, ziet men het macro-economisch minder rooskleurig in. 74% vreest namelijk voor het ontstaan van een economische crisis als gevolg van het Coronavirus.

Studiestress: negatieve invloed Coronavirus op prestaties

Het studeren gaat de jongeren thuis minder gemakkelijk af dan op school of op de universiteit. 72% verwacht negatieve gevolgen van het Coronavirus voor de studie, zoals slechtere prestaties en studievertraging. De online colleges hebben volgens de meesten (61%) een lagere kwaliteit dan de fysieke colleges. 67% besteedt thuis minder tijd aan studie dan op school, en het thuiszijn gaat behoorlijk ten koste van de productiviteit (58%). Maar liefst 61% maakt zich daarom zorgen over het afronden van de studie.

Gezondheid: vooral bezorgdheid om anderen

Het Coronavirus wordt door bijna alle jongeren als een dreiging gezien voor de Nederlandse volksgezondheid. Deze dreiging werd bij de meerderheid van de jongeren (pas) duidelijk vanaf de eerste besmettingen in Brabant (53%). Slechts 5% van de jongeren voorzag een probleem bij de besmettingen in China. Maar verrassend genoeg zijn veel jongeren helemaal niet ongerust over de eigen gezondheid. Slechts een kwart (27%) van de jongeren maakt zich daar zorgen om; vrouwen meer dan mannen. De jongeren maken zich vooral druk om de gezondheid van hun familie en vrienden (74%).

Wel of geen Corona?

Maar liefst 69% verwacht het Coronavirus nog te krijgen. Dit is te verklaren doordat er in de berichtgeving veel gesproken wordt over groepsimmuniteit. Om besmetting en verspreiding te voorkomen, nemen bijna alle jongeren maatregelen. 76% blijft thuis van werk of studie, 85% wast regelmatig de handen en meer dan driekwart van de jongeren vermijdt grote groepen en fysiek sociaal contact. Vrouwen treffen over het algemeen meer maatregelen dan mannen. Mannen (31%) denken ook vaker dan vrouwen (17%), dat er overdreven gereageerd wordt op het virus.

Het onderzoek is op vrijdag 20 maart uitgevoerd onder het MediaTest Jongerenpanel. Hieraan werkten 439 jongeren in de leeftijd van 16 tot 40 jaar mee.

Bron: Persbericht MediaTest, 24 maart 2020

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?