Brede acceptatie non-binaire mensen, maar minder steun voor genderneutrale opvoeding

Door Jan Roekens | 30-03-2023

De acceptatie van non-binaire personen neemt toe. Uit internationaal onderzoek van Motivaction (in opdracht van Mastercard) blijkt dat die acceptatie vooral geldt voor individuen die zich als non-binair identificeren. Tegelijkertijd is het voor een aanzienlijke groep een brug te ver om genderverschillen minder te benadrukken. Kort gezegd: het is oké om non-binair te zijn, maar we houden het onderscheid tussen man en vrouw nog graag in stand.

60% van de Nederlanders heeft begrip voor mensen die zich niet als man of vrouw identificeren. Dat is 10% hoger dan in 2020. Uit het onderzoek blijkt dat non-binaire mensen vooral als individu door veel mensen geaccepteerd worden. Zo zou slechts 6% de vriendschap verbreken als een vriend zich niet identificeert als man of vrouw. 71% zou de vriendschap niet verbreken. En 13% gaat liever niet om met mensen van wie onduidelijk is of ze man of vrouw zijn. 61% kiest hier wél voor.

Gendergelijkheid nog wat verder weg

De resultaten zijn anders als we kijken naar de mening over opvoeding. 37% is het eens met de stelling: ‘Ik vind dat een kind als jongen óf meisje moet opgroeien en niet als iets daartussenin’. 29% is het hiermee oneens. Blijkbaar wil een aanzienlijke groep mensen dat bij jonge kinderen een keuze wordt gemaakt om ze als jongen of meisje te behandelen. Juist bij non-binaire personen kan dit leiden tot het gevoel dat er iets mis met hen is. En het houdt seksestereotypen in stand waar ook cisgender-mensen niet altijd blij mee zijn. De samenleving veranderen om meer mensen zichzelf te laten zijn en genderrollen te doorbreken, is op dit moment voor sommigen een brug te ver. De onderzoekers zien dit ook terug in het relatief grote aantal Nederlanders (41%) dat vindt dat in de samenleving te veel aandacht besteed wordt aan diversiteit en gendergelijkheid. 23% is het hier niet mee eens.

Ruimdenkend

Niet alleen in Nederland is het verschil zichtbaar. Ook in andere Europese landen, Canada en de VS en Israël is er een verschil tussen de acceptatie van non-binaire personen en een genderneutrale opvoeding. Wel zijn Nederlanders het meest ruimdenkend als het gaat om opvoeding. Nederland bevindt zich in een groep West-Europese landen waar grote acceptatie is voor non-binaire personen, samen met België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk en Zweden.  In Tsjechië, Slowakije en Israël is deze acceptatie relatief laag. Duitsland, Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada en Polen bevinden zich ertussenin. Daar is de bevolking meer verdeeld wat betreft de acceptatie van non-binaire mensen.

Motivaction is Kennispartner van Daily Data Bytes

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?