CBS stopt met begrippen ‘westers’ en ‘niet-westers’

Door Jan Roekens | 20-04-2021

Het CBS stopt op afzienbare tijd met het gebruik van de termen ‘westers’ en ‘niet-westers’, schrijft NRC. Een van de overwegingen is een verwacht beleidsadvies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daarin wordt de overheid opgeroepen Nederlanders niet langer in te delen in mensen met een westerse en niet-westerse migratie-achtergrond. Volgens de WRR is het onderscheid niet-wetenschappelijk onderbouwd en roept het negatieve associaties op.

Het onderwerp is de afgelopen tijd actueel geworden omdat op bijvoorbeeld de VU en de Universiteit Utrecht discussie ontstond over de deelname aan de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS. Daarmee willen de universiteiten de diversiteit onder medewerkers in kaart brengen. Ze worden ingedeeld in Nederlandse, westerse en niet-westerse migratieachtergrond.

Het CBS vroeg medewerkers van de universiteit om persoonlijke informatie te delen. Naast geboortedatum, postcode, huisnummer en geslacht gaat het om functie, loonschaal, vast of tijdelijk contract en de faculteit waar de medewerker op 31 december 2020 werkzaam was. Het CBS koppelt de gegevens aan de migratie-achtergrond van de medewerkers. VU-medewerkers wilden niet dat hun gegevens werden gedeeld, en de Universiteit Utrecht besloot de deelname tijdelijk stop te zetten nadat personeelsleden zorgen hadden geuit over hun privacy en er vragen waren gerezen over het monitoren van mensen op basis van hun herkomst.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?