Chatbot ChatGPT bereikt bijna 1,5 miljoen personen in Nederland

Door Jan Roekens | 18-04-2023

De online chatbot ChatGPT heeft in de eerste maanden na introductie al anderhalf miljoen personen bereikt. Dat blijkt uit onderzoek van GfK GXL DAM onder 1.418.000 personen van 13 jaar en ouder, in de periode december 2022 t/m maart 2023.

Onder jongeren ligt het gebruik van de online chatrobot hoger dan onder ouderen: 19% van de 13- tot 24-jarigen heeft in de vier maanden na introductie van de chatbot gebruikgemaakt van de online dienst. Alleen onder studenten ligt het gebruik nog hoger, tot een kwart. In januari lag het online bereik het hoogst; toen bezochten zo’n 800 duizend personen de website van OpenAI.

Studenten of schoolgaanden tussen de 18 en 28 jaar gebruikten de chatbot ook vaker dan anderen: de helft heeft vaker dan drie dagen de online dienst bezocht en zelfs 22% meer dan zes dagen. Opvallend is ook dat tweederde van de online bezoeken op de thuis-laptop/PC plaatvond, terwijl het algemene online gebruik juist verschuift naar de smartphone. De focus van ChatGPT op taal, maakt gebruik via de laptop/PC vooralsnog meer voor de hand liggend.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?