Het cliché blijft: vrouw doet meer in huishouden dan man

Door Jan Roekens | 09-03-2023

De traditionele rolverdeling blijft bestaan: vrouwen doen meer in het huishouden dan mannen. Mannen hebben daarentegen wel het idee dat ze evenveel doen als hun partner. Ondanks deze disbalans, zijn zowel mannen als vrouwen tevreden over de verdeling. Dat blijkt uit het doelgroeponderzoek ‘De hartslag van Nederland’ van DPG Media, uitgevoerd door Panel Inzicht.

Een meerderheid (66%) van de mannen tussen de 20 en 79 jaar doet kleine huishoudelijke klussen, zoals lampen vervangen. 63% van de mannen zet het vuilnis buiten en 59% van de mannen regelt de financiën. Vrouwen pakken andere huishoudelijke taken op: een groot deel (63%) van de vrouwen doet de dagelijkse boodschappen en bijna driekwart van de vrouwen maakt het toilet schoon.

In 2022 heeft 74% van de mannen het gevoel ongeveer de helft of meer van alle taken in het gezin en huishouden op zich te nemen. In 2014 was dit nog 60%. Het percentage van 74% is opmerkelijk, aangezien de percentages bij de vraag naar de losse taken binnen het huishouden een stuk lager liggen.

Jonge mannen doen vaker de was

Er lijkt een kleine verschuiving te zijn in de verdeling van het huishouden binnen de jongere leeftijdsgroepen. Het grootste percentage mannen dat de helft of meer in het huishouden zegt te doen, ligt in de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar. Uit de emancipatiemonitor 2022 van het CBS blijkt dat de arbeidsparticipatie bij vrouwen harder is gestegen dan bij mannen en dat jongere vrouwen meer uren werken dan oudere. De rol van mannen in het huishouden lijkt hiermee steeds groter te worden. Dit is vooral terug te zien in taken als het doen van de dagelijkse boodschappen en doordeweeks koken. Daarnaast doen jongere mannen ook vaker de was en maken zij vaker het toilet schoon.

Vrouwen zorgen voor de kinderen

In het First Time Mums-onderzoek, dat in 2021 in opdracht van DPG Media werd uitgevoerd door CHOICE insights + strategy, is te lezen dat steeds meer mannen ook minder gaan werken na de komst van het eerste kind. In 2021 was dit 25%, terwijl dit in 2019 nog 22% was. Ondanks dat er een kleine verschuiving plaatsvindt, blijkt in de praktijk dat vrouwen alsnog vaak de meeste zorg voor de kinderen op zich nemen.

Ondanks de disbalans in de taakverdeling tussen mannen versus vrouwen, zijn zowel mannen (92%) als vrouwen (85%) tevreden over de verdeling.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?