Coalitie moet op zoek naar nieuwe partners in de Eerste Kamer

Door Jan Roekens | 19-03-2019

In de peilingen is de coalitie haar meerderheid in de Tweede Kamer al een tijdje kwijt. Nu is dit geen opvallend fenomeen. Regeren in Nederland eist zijn tol. Coalitiepartijen worden steevast afgerekend op regeringsdeelname. ChristenUnie is tot op heden de uitzondering op de regel.


Het vertrouwen in het kabinet blijft stabiel laag. Iets meer dan zes op de tien Nederlanders (63%) geeft aan weinig vertrouwen te hebben in de regering van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Desondanks denkt bijna de helft van de Nederlanders dat geen van deze partijen de ander echt schade durft te berokkenen door de coalitie op te breken; 45% denkt dat deze vier partijen de 4 jaar vol zullen maken.

Zetelverdeling Eerste Kamer na Provinciale Statenverkiezingen

In de Eerste Kamer lijken er na 20 maart grote verschuivingen plaats te gaan vinden. De resultaten hieronder zijn van het laatste weekend voor de verkiezingen (veldwerkperiode 14-17 maart 2019).

Het ziet ernaar uit dat de coalitiepartijen hun meerderheid (nu 38 zetels in Eerste Kamer) gaan verliezen. Gezamenlijk behalen VVD, CDA, CU en D66 nu 30 zetels in de Eerste Kamer. Dat is onvoldoende om de meerderheid te behouden.

kantarzetels

Bron: Kantar Public

Hoge opkomst verwacht

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen zijn nu niet de meest aansprekende verkiezingen in Nederland. De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen was in 2015 48%. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 was de opkomst 81,9%. Dit was de hoogste opkomst sinds 1986. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 (in 335 gemeenten) besloot uiteindelijk 55% te komen stemmen, ook dit was hoger dan de keer daar voor (2014: 54%).

Echter, op dit geeft bijna zeven op de tien Nederlanders aan van plan te zijn komende woensdag te gaan stemmen. Het zijn vooral de hoger opgeleiden die het belang van de Provinciale Statenverkiezingen inzien. Slechts iets meer dan de helft van de lager opgeleiden verwacht naar de stembus te gaan.

De opkomst voor de Provinciale Staten kan daarmee zomaar ook hoger uitkomen dan in 2015. Al moet daarbij worden aangetekend dat de geschatte opkomst doorgaans 5-10 procentpunten te hoog ligt; er zijn meer mensen die zeggen van plan zijn te gaan stemmen dan er daadwerkelijk komen.

De cijfers vergelijken met eerdere peilingen in Dashboard peilingen

Onlangs lanceerde Kantar Public het Dashboard PeilingenHet dashboard biedt niet alleen inzicht in de actuele zetelverdeling op basis van de meest recente politieke peiling van Kantar Public, het geeft ook inzicht in de zetelverdeling over de lange termijn. Het is mogelijk zelf selecties te maken om zo tot eigen vergelijkingen te komen.

Bron: Persbericht Kantar Public, 19 maart 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?