Corona-inhakers in reclame worden niet altijd gewaardeerd door jongeren

Door Jan Roekens | 29-04-2020

Elke twee weken vraagt MediaTest aan de jongeren in haar online panel hoe zij tegen de coronacrisis aankijken. Sinds de vorige meting is er weer veel veranderd omtrent het coronavirus: hoe denken de jongeren hierover?


Het derde onderzoek onder 492 jongeren toont aan dat zij veel financiële zorgen hebben, dat ze niet zo positief zijn over alle corona-inhaak-reclames maar dat ze vertrouwen hebben in een eventuele corona-app.

Weet wat er leeft: de highlights

– Behoefte aan nieuws over het coronavirus is flink gedaald
– 47% gebruikt meer social media sinds het begin van de coronacrisis
– Corona-inhakers in reclame: 45% vindt dat organisaties misbruik maken van de situatie om het eigen imago te verbeteren
– Veel financiële zorgen onder jongeren: 46% verwacht negatieve consequenties voor hun werk
– Eenzaamheid neemt toe, vooral onder Gen Z (53%)
– Voor bijna de helft leidt het vele thuisblijven met anderen tot irritaties
– 65% verwacht een tweede golf met besmettingen
– 37% denkt dat de ontwikkeling van een corona-vaccin nog een halfjaar tot een jaar duurt
– Veel vertrouwen in een corona-app: 40% zou hem downloaden

Corona-moeheid onder jongeren

Jongeren geven aan dat ze te veel nieuws over het coronavirus te zien en te horen krijgen (58%). Twee weken geleden zocht 22% van de jongeren drie keer per dag of vaker het corona-nieuws op; nu is dit nog slechts 14%. Veel minder jongeren komen het nieuws toevallig tegen (73%) dan twee weken geleden (89%). Deze bevindingen wijzen erop dat men minder behoefte heeft aan de berichtgeving over het virus.

Inhakers in reclame niet altijd gewaardeerd

Reclames met een boodschap over het coronavirus worden niet heel goed ontvangen: 45% vindt dat de reclames misbruik maken van de situatie om hun imago te verbeteren. 39% vindt inspelen op de coronacrisis in reclames wel een goede zaak.

Groei social mediagebruik: een comeback voor Facebook?

Nu de jongeren veelal thuiszitten, is er vaak meer vrije tijd. Deze vrije tijd wordt met name opgevuld door on demand televisiekijken: 53% van de jongeren zegt dit meer te doen dan vóór de coronacrisis, waaronder vooral vrouwen en Gen Z. Social mediagebruik is eveneens toegenomen (47%). Dit geldt wederom met name voor vrouwen en Gen Z. Als we inzoomen op het social mediagebruik, zien we echter dat vooral Millennials (72%) meer Facebook zijn gaan gebruiken (Gen Z: 49%). Uit het jaarlijkse jongerenonderzoek van MediaTest blijkt dat het Facebookgebruik van jongeren de afgelopen jaren gestaag is afgenomen; wellicht betekent de coronacrisis een nieuwe groei voor Facebook. Instagram en YouTube zijn ook in populariteit gestegen.

Grote financiële zorgen

De coronacrisis is van grote invloed op de inkomsten van bijna alle Nederlanders, en daarmee ook van de jongeren. 46% denkt dat het coronavirus negatieve gevolgen gaat hebben voor hun baan. Maar liefst 81% verwacht een economische crisis. 38% maakt zich zorgen over de eigen financiële situatie, vooral Millennials (42%) en vrouwen (39%). Men geeft aan op dit moment liever even niet van baan te wisselen (32%).

Jongeren voorzien eveneens meer negatieve consequenties voor hun studie van het coronavirus: waar de studiestress ten opzichte van vier weken geleden eerst was afgenomen, is die nu weer wat hoger (71% ten opzichte van 62%).

Eenzaamheid onder jongeren neemt toe

Twee weken geleden bleek dat 46% van de jongeren zich eenzaam voelde door het vele thuisblijven. Inmiddels is de eenzaamheid onder jongeren gestegen (52%). Dit geldt vooral voor Gen Z: eerst voelde 43% zich weleens eenzaam, nu is dat 53%. Jongeren geven ook aan hun studiegenoten en/of collega’s weer te willen zien (48%). Wel verveelt men zich minder dan twee weken terug.

Gezelligheid thuis, maar ook irritaties

87% van de jongeren is op dit moment genoodzaakt thuis te blijven met anderen. 52% geeft aan dit gezellig te vinden, maar slechts 19% zou willen dat ze altijd zoveel samen thuis waren. Er zijn dan ook onderling veel irritaties (49%), met name volgens Gen Z (54%).

Tweede golf met besmettingen verwacht

Waar men iets meer vertrouwen heeft in de overheid (78%) dan twee weken geleden (76%), blijkt ook dat de steun voor de maatregelen met vijf procent is afgenomen (68%). Waarschijnlijk hadden velen gehoopt dat de maatregelen inmiddels meer versoepeld konden worden. 37% verwacht dat er over een halfjaar tot een jaar een vaccin zal zijn tegen het coronavirus. Daarnaast is men optimistischer over de capaciteit van de zorg (64%) dan twee weken terug (25%). Jongeren denken echter niet dat het einde van het coronavirus nabij is: volgens 65% komt er nog een tweede golf met besmettingen.

Corona-app: gezondheid boven privacy

Volop in het nieuws was de afgelopen week de corona-app van de overheid. Hoewel dit idee de nodige kritiek heeft ontvangen, denkt bijna de helft van de jongeren dat hij effectief kan zijn tegen de verspreiding van het coronavirus. Eén van de discussiepunten omtrent de app is bescherming van de privacy van de appgebruikers. 47% van de jongeren geeft aan de gezondheid van de samenleving belangrijker te vinden dan de eigen privacy; Gen Z (53%) meer dan Millennials (40%). 40% zou de app downloaden.

Meer vrienden- en familiebezoekjes

Aan de resultaten van ons derde onderzoek is te merken dat de jongeren graag weer naar buiten willen: naar hun vrienden, familie, collega’s en studiegenoten. Het aantal familie- en vriendenbezoekjes is met gemiddeld 9% toegenomen ten opzichte van twee weken terug. Men hoopt dat ook de eet- en drinkgelegenheden (77%) en sportscholen (51%) weer bezocht kunnen worden. Toch houden de jongeren zich naar eigen zeggen nog steeds netjes aan de maatregelen: zo geeft 94% aan 1,5 meter afstand te houden van anderen.

Het onderzoek is op 16 april 2020 uitgevoerd onder het MediaTest Jongerenpanel. Hieraan werkten 492 jongeren in de leeftijd van 16 tot 40 jaar mee.

Bron: Persbericht MediaTest, 28 april 2020

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?