Corona – meer zorgen en aangepast gedrag

Door Jan Roekens | 01-12-2020

Sinds het begin van het jaar doet DVJ regelmatig onderzoek naar de houding ten opzichte van corona. In november zijn de metingen herhaald om na te gaan of de houding is veranderd.

Het percentage mensen dat zich zorgen maakt over het coronavirus is weer behoorlijk toegenomen. Waar in het begin van de zomer mensen zich steeds minder zorgen gingen maken, zitten ze nu weer op het niveau van de piek in de eerste golf.

Het percentage mensen dat maatregelen neemt ter voorkoming van het krijgen of verspreiden van corona is nog steeds hoog, meer dan 90%. Het laat zien dat vrijwel iedereen in Nederland zijn gedrag heeft aangepast.

Meer thuis

Vaker handen wassen en het niet schudden van handen zijn maatregelen die nog steeds veelvuldig worden genomen en ook een voorlopig blijvend karakter hebben gekregen. Het percentage mensen dat meer thuisblijft is ook weer toegenomen. Opmerkelijk is wel dat dit percentage een stuk lager ligt dan bij de eerste piek. Het percentage mensen dat een mondkapje heeft aangeschaft is met 91% hoog. Kort gezegd komt het erop neer dat meer mensen meer maatregelen zijn gaan nemen met uitzondering van het thuiswerken en thuisblijven. Dat is iets afgenomen.

Minder vertrouwen

70% van de Nederlanders is tevreden over de voorlichting van de overheid. Daarnaast vindt 56% dat de overheid nog steeds voldoende maatregelen neemt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In vergelijking met eerdere metingen is dit iets gedaald. Ook denken minder mensen nu dat Nederland vooroploopt en het beleid het beste op orde heeft.
Nog steeds vindt rond de 40% dat de media te veel aandacht besteden aan het coronavirus. Dat is wel iets minder geworden dan eerder in het jaar, maar de afname is gering.

Kerst?

Veel mensen denken dat de feestdagen er voor hen dit jaar anders gaan uitzien. Slechts 28% denkt dat er niets gaat veranderen en dat men de feestdagen op dezelfde manier gaat vieren als normaal. De meeste mensen zullen echter vaker thuisblijven en dit jaar kerst op een andere manier vieren (ongeveer 70%).

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?