Data delen oké, maar zorgen over privacy blijven

Door Jan Roekens | 07-02-2023

De zorgen om online privacy onder Nederlandse consumenten zijn nog net zo groot als vier jaar geleden: 64% maakt zich er in meer of mindere mate zorgen om. Wel is er meer bereidheid om persoonsgegevens te delen, vooral in de groep onder 35 jaar. Dat blijkt uit de DDMA Privacy Monitor 2023.

Het bewustzijn van de AVG is sinds de introductie in mei 2018 verdubbeld (van 28% naar 66%). Toch is dit meer een algemeen bewustzijn: de parate kennis van Nederlandse consumenten over online privacy is beperkt. Het onderwerp leeft ook niet echt en roept schimmige associaties op. Bovendien denkt men bij het delen van persoonsgegevens vooral aan het actief delen van gegevens in een formulier, zoals een e-mailadres of telefoonnummer, en niet aan passief delen van bijvoorbeeld browsergedrag en locatiegegevens.

Het doornemen van voorwaarden of privacybeleid wordt door consumenten als onnodig complex en tijdrovend gezien. Daarnaast ervaren consumenten een gebrek aan controle: 80% zegt meer controle te willen over hoe persoonsgegevens worden gebruikt en opgeslagen door organisaties. Mensen hebben het gevoel dat hun invloed beperkt is. Het gevolg hiervan is een gelaten houding en weinig initiatief vanuit de consument.

Pragmatisch

Toch zijn de consumenten die pragmatisch (42%) en onbezorgd (36%) staan tegenover online privacy en het delen van data staan in de meerderheid. De voordelen van data-uitwisseling worden steeds meer gezien en het gemak om data te delen stijgt. Dit geldt vooral voor data die men bewust deelt. Er ontstaat een gevoel van onbehagen en wantrouwen als men een bepaalde activiteit minder goed begrijpt en transparantie vanuit de organisatie ontbreekt, bijvoorbeeld bij het passief delen van data zoals browsergedrag.

Vertrouwen

Vertrouwen hebben in een organisatie is de belangrijkste voorwaarde om persoonlijke informatie met een organisatie te delen (37%). Als een organisatie nog niet bekend is bij de consument, dan wordt vertrouwen gebaseerd op basis van (online) aanbevelingen/reviews. Als het vertrouwen in een organisatie in orde is, zijn relevantie van de gevraagde data en transparantie vanuit de organisatie essentieel om data te delen.

Verantwoording

De DDMA Privacy Monitor 2023 bevat resultaten uit twee onderzoeken. Het kwantitatief onderzoek is uitgevoerd door de GDMA (koepelorganisatie van DDMA) in samenwerking met Foresight Factory onder 20.626 respondenten, waaronder 1.039 Nederlanders. Het kwalitatief onderzoek is uitgevoerd door middel van focusgroepen in samenwerking met CO-efficiënt.

 

Download de DDMA Privacy Monitor hier.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?