Data-science verbetert aanrijtijden ambulances

Door Jan Roekens | 28-10-2020

Uit onderzoek blijkt dat in een aantal regio’s de responstijden van de ambulances fors stijgen en dat is een zorgelijke ontwikkeling. CbusineZ, de innovatie- en investeringsmaatschappij van CZ, gaat participeren in een onderneming die met behulp van data-science helpt die aanrijtijden te verbeteren.

Met een nieuw systeem kan op basis van historische data een betere vraagvoorspelling worden gedaan en het systeem geeft ook beter inzicht in inzetbaarheid van de auto’s. Daarmee kan de capaciteit die voorhanden is veel effectiever worden benut. Overlevingskansen nemen daarmee toe en een snellere respons leidt ook tot kortere genezing- en hersteltrajecten. CbusineZ wil toewerken naar een landelijk dekkende inzet van het systeem.

Algoritmes

Het systeem is ontwikkeld door Stokhos dat is ontstaan vanuit een onderzoeksproject van de Technische Universiteit Delft en het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Dit project had als doelstelling algoritmes te ontwikkelen voor dynamisch ambulance-management waarbij de performance van het ambulance-systeem zou worden verbeterd. Het systeem is inmiddels al door vier Regionale Ambulance Voorzieningen aangeschaft. Er is veel tijd besteed aan het juist ’tunen’ van het algoritme. In het dagelijks managen van het responssysteem zijn er steeds regionale elementen die in het algoritme opgenomen moeten worden. In een regio kunnen de resultaten per gemeente niet te sterk uiteenlopen en spelen bij het verplaatsen van auto’s zaken een rol als bruggen die open kunnen staan of te veel verplaatsingen tegelijkertijd.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?