De basisscholen zijn er klaar voor

Door Jan Roekens | 13-05-2020

Op nagenoeg alle scholen zijn duidelijke afspraken gemaakt om zo de opening tot een succes te maken. Op meer dan de helft van de scholen wordt gestart met een ‘incompleet team’, maar dat levert geen problemen op, zo blijkt uit onderzoek van DUO onderwijsonderzoek.


Een ruime meerderheid van de leerkrachten (80%) heeft er veel zin om op 11 mei weer aan de slag te gaan met hun leerlingen. De gereserveerde houding van de overige leerkrachten heeft met name te maken met dat zij vinden dat het eigenlijk niet verantwoord is de scholen op 11 mei te openen (daar heeft DUO Onderwijsonderzoek & Advies op 4 mei – over gepubliceerd).

Driekwart van de leerkrachten (72%) vindt dat de school goed is voorbereid op de nieuwe situatie (9% vindt dat niet).
Ruim de helft van de basisscholen (57%) start op 11 mei met een incompleet team, niet alle leerkrachten zullen er weer zijn. Dat levert echter, zo geven de leerkrachten aan, over het algemeen geen problemen op.
Op de scholen zijn over tal van onderwerpen (redelijk) duidelijke afspraken gemaakt: over het ‘afleveren’ van kinderen door hun ouders, over het spreiden van de pauzes over de leerlingen, over het schoonmaken van de klaslokalen, over looproutes in de school waaraan de leerlingen zich moeten houden, enzovoort.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat deze week is verricht onder 1.250 leerkrachten die lesgeven op een basisschool. Het onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies (niet te verwarren met de Dienst Uitvoering Onderwijs) in samenwerking met het AD.

Leerkrachten hebben er veel zin en staan achter de aanpak van hun school

Een ruime meerderheid van de leerkrachten (80%) heeft er veel zin om op 11 mei weer aan de slag te gaan met hun leerlingen. De gereserveerde houding van de overige leerkrachten heeft met name te maken met dat zij vinden dat het eigenlijk niet verantwoord is de scholen op 11 mei te openen (daar hebben wij – DUO Onderwijsonderzoek & Advies op 4 mei – over gepubliceerd).
Driekwart van de leerkrachten (75%) vindt dat de schoolleiding er alles aan doet om het schoolteam te ondersteunen in deze moeilijke periode (9% vindt dat niet). Eveneens driekwart (72%) heeft er veel vertrouwen dat de school goed voorbereid is op de nieuwe situatie (deels op school verzorgen van het onderwijs, deels afstandsonderwijs; 9% heeft dat vertrouwen niet).
Drie op de vijf leerkrachten (60%) geven aan dat hun leerlingen zonder grote leerachterstanden over zullen gaan naar de volgende groep. Bovendien geeft twee derde van de leerkrachten (64%) aan dat eventuele leerachterstanden in het komende schooljaar vrij gemakkelijk weggewerkt zullen worden (9% verwacht dat niet).

Niet alle leerkrachten starten op 11 mei – de problemen die dat met zich meebrengt zijn te overzien

Op twee op de vijf basisscholen (43%) wordt op 11 mei gestart met een complete bezetting: alle leerkrachten staan weer voor hun groep(en). Ruim de helft van de basisscholen (57%) start met een incompleet team. Op deze scholen (die starten met een incompleet team) komen gemiddeld drie leerkrachten niet naar school op 11 mei. De overgrote meerderheid van de leerkrachten (92%; dus werkzaam op scholen die beginnen met een incompleet team) geeft aan dat dit geen problemen oplevert of dat de problemen die het oplevert te overzien zijn.

Duidelijke afspraken op de scholen

Op nagenoeg alle scholen zijn voor de opening van 11 mei afspraken gemaakt over 1) hoe ouders hun kinderen ‘afleveren op school’ (99% van de leerkrachten geeft aan dat daar duidelijke of redelijk duidelijke afspraken over zijn gemaakt), 2) het spreiden van de pauzes over de groepen/leerlingen (96%), 3) hoe leerkrachten met de ouders communiceren over hun kinderen (96%), 4) het (frequenter dan normaliter) schoonmaken van de klaslokalen (92%), 5) hoe leerkrachten met hun leerlingen omgaan (over bijv. het afstand houden; 93%), 6) hoe het personeel in de teamruimte/personeelskamer met elkaar omgaat (94%), 7) het ‘ruimtelijk verdelen van het schoolplein’ over de verschillende groepen (90%) en 8) looproutes in de school waaraan leerlingen zich moeten houden (90%).

Bron: Persbericht DUO Onderwijsonderzoek, 8 mei 2020

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?