De status van IT in de zorgbranche

Door Jan Roekens | 26-03-2019

95% van de zorgmanagers en 79% van de IT-specialisten vindt dat de communicatie tussen zorgverleners en/of tussen afdelingen binnen hun eigen organisatie efficiënter kan.


Wat is de status van IT in de zorgbranche? Waar zitten de knelpunten? En hoe wordt het ervaren door de zorgprofessional en patiënt? Het zijn belangrijke vraagstukken met betrekking tot het gebruik van IT-oplossingen in de zorg, zeker met de continue druk vanuit de zorgverzekeraar en de overheid. Deze oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit, veiligheid en kostenbeheersing, maar alleen door het op de juiste manier in te zetten. Ipsos voerde in opdracht van Liferay onderzoek uit onder zorgmanagers, IT-verantwoordelijken en ‘algemene’ Nederlanders van 18 jaar en ouder omtrent de efficiëntie, voorkeuren, kwaliteit en veiligheid van IT in de zorgsector.

Ontevredenheid over huidige IT-systemen

De tevredenheid over de huidige IT-systemen is verre van optimaal. In totaal vindt 95% van de zorgmanagers en 79% van de IT-specialisten dat de communicatie tussen zorgverleners en/of tussen afdelingen binnen hun eigen organisatie efficiënter kan. Daarnaast uit nagenoeg vier vijfde van de zorgmanagers kritiek over de gebruiksvriendelijkheid, de efficiëntie en de beschikbare toepassingen van de IT-systemen. Twee derde van de zorgmanagers is van mening dat de vertraging door systemen en slechte interne en externe communicatie zelfs tot fouten leidt waar patiënten hinder van ondervinden.

Efficiëntie nog lang niet optimaal

Een ruime meerderheid van de zorgmanagers (82%) geeft aan dat hun medewerkers te veel tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen. De ingeschatte tijdbesteding is 17 uur per week. Met de invoering van goede IT-systemen kan de tijd die wordt besteed aan administratieve taken gehalveerd worden – dit komt neer op één volle werkdag. Kortom, dit kan een stuk efficiënter.

Regie bij de patiënt

Nederlanders geven voorkeur aan het automatisch delen van gegevens aan de zorgverlener waar men voor het eerst komt (63%), als zij hier toestemming voor hebben gegeven. Slechts één op de vijf vindt toestemming niet nodig. Gemak staat voorop, maar de patiënt wil de touwtjes in handen houden.

Positief over privacy

Men heeft relatief veel vertrouwen in de zorg wat betreft de omgang met privacygevoelige informatie. Een stuk meer dan bijvoorbeeld in de bankensector, maar er is nog ruimte voor verbetering. Slechts 13% van de ondervraagden maakt zich veel zorgen bij het delen zijn/haar patiëntgegevens en bijna de helft maakt zich weinig tot zeer weinig zorgen. Zowel de zorgmanagers als de IT-verantwoordelijken en Nederlanders zijn van mening dat patiënten zelf meer controle moeten kunnen houden over hun gegevens; zij moeten kunnen bepalen wie er toegang heeft. Ook wil de Nederlander graag inzien wie hun medisch dossier kan bekijken.

Communicatiedeling zorgverlener

Een kwart van de Nederlanders heeft ervaring met één of meer van de in het onderzoek voorgelegde voorbeelden van slechte communicatie-/informatiedeling door de zorgverlener. Het zelf contact moeten opnemen met de zorgverlener in plaats van andersom en van het kastje naar de muur worden gestuurd, zijn de meest voorkomende negatieve ervaringen.

WhatsApp als communicatiemiddel?

Een kwart van de zorgmanagers geeft aan dat zij WhatsApp gebruiken om met teamleden te communiceren over patiënten/cliënten. Het meeste contact over patiënten/cliënten verloopt volgens zorgmanagers en IT-verantwoordelijken via persoonlijke gesprekken, telefoon en e-mail. Nederlanders zien het liefst dat gegevens gedeeld worden door middel van persoonlijk contact, ook scoort het intranet hoog. Gegevens worden vaker gedeeld per e-mail dan Nederlanders willen.

Hoe de Nederlander het liefst contact heeft met hun zorgverlener verschilt per doel van het contact. Vragen over hun medisch dossier stelt men bij voorkeur in een persoonlijk gesprek of via de telefoon. Het inzien van hun medisch dossier het liefst via een beveiligde website of in een persoonlijk gesprek.

Er valt nog veel te winnen op het gebied van efficiëntie, met name wat betreft de hoeveelheid systemen en onnodige handelingen. De meerwaarde van IT wordt wel erkend, maar toch leiden de systemen met regelmaat tot fouten waar zelfs de patiënt hinder van ondervindt. Op het gebied van veiligheid van de systemen scoort de sector relatief hoog, maar is er zeker nog ruimte voor verbetering. Men hecht belang aan toegankelijkheid van de data, met inachtneming van de privacy van persoonlijke gegevens. Privacy is ook híer – en juist in deze sector – uitermate belangrijk.

Bron: Persbericht Ipsos, 22 maart 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?