Deelvervoer moet zijn beste tijd nog krijgen

Door Jan Roekens | 02-03-2023

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat het aantal gebruikers van deelvervoermiddelen is verdubbeld in een jaar tijd. Deze cijfers sluiten aan bij die van aanbieders van deelvervoermiddelen zelf, zo blijkt uit een onlangs verschenen artikel in NRC. Hoewel deze groei indrukwekkend is, blijft deelvervoer een relatief kleine speler in het totale aanbod.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die geen gebruik maken van deelauto’s en -scooters niet staan te springen om dit wel te gaan doen. Met andere woorden: de early adopters hebben deelauto’s en -scooters omarmd. De ‘massa’ lijkt echter nog niet overtuigd. Hun intentie om het komende jaar van deelvervoer gebruik te gaan maken, is ver te zoeken (<1%). Dat staat in schril contrast met bijvoorbeeld het grote succes van de OV-fiets.

 

Mentale drempel

‘Om verdere groei te realiseren, zetten aanbieders in op het vergroten van de fysieke beschikbaarheid via de gemeenten. Daarbij gaat het vooral om het uitbreiden van het aantal locaties, auto’s en scooters, maar er is ook nog veel terrein te winnen in het wegnemen van mentale drempels bij de consument’, aldus Jeroen Senster, principal consultant bij Motivaction.

Niet alleen bij de overheid is veel beleid gericht op autobezit, ook de consument zelf geeft de voorkeur aan bezit tegenover gebruik, 78% ten opzichte van 6%. Dat lijkt vooral te komen doordat een meerderheid van de consumenten de voordelen van deelvervoer tegenover bezit niet inziet. Consumenten zien weliswaar enige voordelen in de kosten en duurzaamheid van deelauto’s ten opzichte van autobezit, maar alle overige voordelen zoals snelheid en comfort, worden juist vaker aan autobezit toegeschreven. Deelscooters bieden vaker flexibiliteit/gemak en zijn beter voor het milieu, maar ook hier worden alle overige voordelen vaker toegeschreven aan het bezitten van een scooter.

 

Onwetendheid

‘Naast het vergroten van de fysieke beschikbaarheid zijn meer inspanningen nodig om een grotere groep te overtuigen van de voordelen van deelvervoer. Door met een passende boodschap in te spelen op de juiste drempels onder een specifieke groep, is verdere groei van het aantal gebruikers van deelvervoer mogelijk’, concludeert Daan Damen, expert gedragsbeïnvloeding bij Motivaction.

Zo blijkt uit het onderzoek dat jongvolwassenen minder vaak de beschikking hebben over een eigen auto. ‘Zij zijn daarmee nog niet gewend aan autobezit. De mentale drempel om gebruik te gaan maken van een deelauto ligt hiermee lager dan voor iemand die al wel een auto heeft. Een autobezitter is wellicht beter te overtuigen door inzichtelijk te maken hoeveel ze besparen bij het gebruik van een deelauto in vergelijking met een eigen auto. Andere doelgroepen kunnen juist geënthousiasmeerd worden door nog meer in te zetten op volledig elektrische vervoermiddelen of het bieden van meer flexibiliteit in het model van deelauto-aanbieders. Maar ook onwetendheid kan een rol spelen: sommige doelgroepen zijn zich simpelweg niet bewust van de beschikbaarheid van deelvervoermiddelen in de buurt. Inzicht in gedragsbepalers en doelgroepen kan aanbieders van deelvervoer helpen bij het maken van de juiste keuzes’, aldus Damen.

 

Motivaction is Kennispartner van Daily Data Bytes

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?