Diversiteit belangrijk voor reputatie

Door Jan Roekens | 01-02-2021

Organisaties kunnen een grotere rol spelen in maatschappelijke veranderingen dan ze denken. Ook op het thema diversiteit is een morele rol voor organisaties weggelegd, zo vinden de meeste reputatie-experts van het ReputatiePanel. In het laatste onderzoek van Wepublic en Motivaction stonden diversiteit en reputatie centraal. Vooral in grotere organisaties wordt diversiteit als thema vanuit het perspectief van reputatiemanagement gezien.

Enkele opvallende uitkomsten:

• 80% van de respondenten ziet een morele rol voor organisaties bij het thema diversiteit.
• 60% van de respondenten vindt dat er een verband is tussen het diversiteitsbeleid en de reputatie van de organisatie; 30% ziet geen verband.
• Over de stelling ‘De aandacht die organisaties aan diversiteit geven is vaak vooral mooipraterij’ zijn de meningen verdeeld. Een kleine derde is het ermee eens, eenderde is het oneens en een ruime derde is het hiermee eens noch oneens.

Werk aan de winkel

In het onderzoek geeft het overgrote deel van de experts aan dat er maar in geringe mate sprake is van diversiteit bij de personen die zich bezighouden met reputatiemanagement. Zeker gezien het feit dat veel respondenten de noodzaak van een goede afspiegeling van de samenleving in de organisatie belangrijk vinden, is er werk aan de winkel. Circa de helft van de experts onderschrijft het belang van een diverse communicatieafdeling.

Meer aandacht

De experts zien het diversiteitsbeleid vooral tot uiting komen in het HR-beleid. Voorbeelden zijn trainingen over onbewuste vooroordelen en aandacht voor diversiteit op de website en in beeldmateriaal. Interne communicatie wordt sporadisch genoemd. De helft van de respondenten geeft aan dat er in 2020 meer aandacht was voor diversiteit en inclusiviteit dan in 2019. Als er minder aandacht aan diversiteit is gegeven, dan wordt de coronacrisis als reden genoemd.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?