Eerste resultaten Nationale OnderzoeksMonitor

Door Eric Landwaart | 08-07-2021

Miles Research voerde de afgelopen weken de Nationale OnderzoeksMonitor (NOM) uit. Met dit onderzoek wil het bureau in kaart brengen wat er speelt in de wereld van het marktonderzoek. Eric Landwaart deelt de eerste resultaten.

Aan het onderzoek deden ruim 140 mensen mee, netjes verdeeld over mensen bij bureaus en opdrachtgevers. Op dit moment zetten we alle resultaten op een rijtje. Het complete rapport zal na de zomervakantie worden gedeeld.
Laten we beginnen met het goede nieuws. Slechts 4% maakt zich zorgen over zijn baan en denkt dat hij of zij iets anders moet zoeken. Wel denkt bijna de helft dat zijn of haar baan er over vijf jaar volkomen anders uit zal zien. Voldoende ruimte voor ontwikkeling voor mensen dus, maar wellicht ook behoefte aan trainingen rondom persoonlijke- of professionele ontwikkeling.

Creativiteit scoort

Als we kijken naar type onderzoek, zien we de grootste verwachte groei bij UX-onderzoek, concepttesting en medewerkersonderzoek. UX-onderzoek springt hier met 66% groeiverwachting echt bovenuit. De meeste krimp wordt gezien bij brandtracking en segmentatieonderzoek.
Erg interessant is ook het onderwerp ‘vaardigheden van medewerkers’. We hebben gevraagd welke competenties aan belang toenemen de komende jaren. Erg opvallend is hier dat ‘creativiteit’ met 62% het meest genoemde aspect is. Daarentegen is het aspect ‘technische marktonderzoeksvaardigheden’ het minst in trek. Ruim driekwart ziet dit nauwelijks in belang toenemen. Het is dan de vraag of we hier ook als medewerkers binnen de sector elkaar napraten, of dat het vak van marktonderzoeker echt in belang afneemt.

Prijs

Tot slot nog een van de opvallende verschillen tussen bureaus en opdrachtgevers. We hebben ook gevraagd waarop bureaus zich willen onderscheiden en aan opdrachtgevers waarop ze hun keuze voor een bureau baseren. De belangen zijn hier niet altijd hetzelfde uiteraard. Dit zie je mooi bij het aspect ‘prijs’. Van de 10 mogelijkheden om zich te onderscheiden, komt dit aspect helemaal onderaan bij de bureaus. Slechts 2% van de bureaus noemt dit als onderscheidend aspect. Maar bij opdrachtgevers is het aspect prijs met 17% het op één na meest genoemde aspect. Uiteraard speelt hier wishfull thinking mee bij bureaus, maar het laat ook zien dat verwachtingen soms anders kunnen zijn. Na de zomer komen we met de volledige resultaten.

Auteur: Eric Landwaart, Miles Research

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?