Eigen organisatie is moeilijk te veranderen

Door Jan Roekens | 12-06-2019

Meer dan een derde van alle medewerkers in Nederland vindt dat de eigen organisatie onvoldoende in staat is om te veranderen. Dat blijkt uit de ‘Nationale Benchmark Verandervermogen 2018’ van adviesbureau Business Fitscan, gebaseerd op onderzoek van RenM|Matrix onder 1.500 werknemers in Nederland – topmanagers, leidinggevenden en medewerkers – uit verschillende sectoren.


Verschillende factoren hebben invloed op dat beperkte verandervermogen. Zo vindt bijna de helft van de Nederlandse werknemers de koers van de organisatie niet sterk en voelt maar een op de vijf personeelsleden de noodzaak om te veranderen.

De onderzoekers definiëren verandervermogen als de competentie van een organisatie om veranderingen effectief door te voeren, gebaseerd op de overtuiging van de medewerkers. Dat verandervermogen wordt uitgedrukt in één cijfer, de net change factor. Dit cijfer is het resultaat van het aandeel medewerkers dat een sterk vertrouwen heeft in het vermogen van een organisatie om te veranderen minus het aandeel medewerkers dat geen of maar weinig vertrouwen daarin heeft. Met totaalcijfers van respectievelijk 17 en 36 procent levert dat in 2018 een totaalscore op van afgerond -20. Dat was in 2016 nog -29.

Enkele opvallende bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • 36 procent van alle werknemers vindt dat de eigen organisatie niet of slechts beperkt in staat is om te veranderen. Bij de overheid is dat met 50 procent het hoogst. In de gezondheidszorg en het welzijn is 32 procent.
  • 14 procent van de medewerkers – niet-leidinggevenden – heeft veel vertrouwen in het verandervermogen van de organisatie en 86 procent dus niet. Onder topmanagers – leidinggevend aan leidinggevenden – is dat vertrouwen met 43 procent stukken hoger. Er is dus een grote kloof tussen werkvloer en topmanagement ten aanzien van het beeld dat men heeft van het verandervermogen van de organisatie.
  • 55-plussers zijn veel positiever over het verandervermogen van hun organisatie dan jongere respondenten tussen 25 en 34 jaar, de zogeheten millennials. Dit lijkt volgens de onderzoekers te maken te hebben met de baanonzekerheid en de mate waarin organisaties jongeren aan zich weten te binden.

Bron: CustomerTalk, Sjors van Leeuwen, Indora Managementadvies, 11 juni 2019

 

 

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?