Festivalbezoekers last van gehoor

Door Jan Roekens | 25-06-2019

Buitenfestivals zijn mateloos populair, ondanks het feit dat meer dan de helft (57 procent) van de bezoekers aangeeft na afloop last van het gehoor te hebben. Van de ondervraagden in de leeftijdscategorie 15-24 jaar heeft 20 procent zelfs vaak last van het gehoor.


Dit en meer blijkt uit de gepresenteerde resultaten van een onderzoek dat Motivaction uitvoerde in opdracht van Bever en ONVZ.

60 procent bezoekers festivals draagt geen gehoorbescherming

Meer dan 75 procent van de ondervraagden geeft aan dat de muziek op evenementen te hard staat. Voor sommigen van hen is de harde muziek zelfs de reden om geen of minder buitenfestivals te bezoeken of verder van de boxen te gaan staan. Maar het dragen van gehoorbescherming om schade te voorkomen is niet iets wat snel in hen opkomt.

Ruim 60 procent geeft aan nooit gehoorbescherming te dragen. Vooral jongeren (15-24 jaar) zijn geen fan en geven aan het niet nodig (38 procent) of te duur (19 procent) te vinden. Daarnaast geeft bijna 30 procent van de ondervraagden aan geen gehoorbescherming te gebruiken omdat ze het niet prettig vinden minder te horen. Opmerkelijk is dat 54 procent van de ondervraagden in Oost-Nederland aangeeft gehoorbescherming niet nodig te vinden, ten opzichte van 35 procent gemiddeld.

Opvallend verschil tussen Oost- en West-Nederland

Er zijn meer opvallende verschillen tussen buitenfestivalbezoekers in het oosten en in het westen van Nederland. Zo geven de respondenten die in het oosten wonen aan significant minder vaak last (54 procent) van het gehoor te hebben na festivalbezoek dan die in het westen van Nederland (35 procent). Maar mensen uit Oost-Nederland vinden even vaak als mensen uit de rest van Nederland dat de muziek op evenementen te hard is.

Beschermen gehoor blijft eigen verantwoordelijkheid

In Nederland gelden nog geen wettelijke regels voor maximum geluidsnormen bij buitenfestivals en de controle daarop. Dit in tegenstelling tot Vlaanderen, Duitsland en Zwitserland, die grenswaarden voor geluidsniveaus in officiële regelgeving hebben vastgesteld. Tot ook de wetgeving in Nederland wordt herzien is het beschermen van het gehoor de verantwoordelijkheid van de bezoekers.

Buitenwinkel Bever en zorgverzekeraar ONVZ hopen met het delen van de onderzoeksresultaten het bewustzijn ten aanzien van permanente gehoorschade en de impact daarvan op het dagelijks leven te vergroten, zowel bij politici als onder festivalbezoekers. Beide partijen adviseren festivalbezoekers om blootstelling aan veel of hard geluid zoveel mogelijk te beperken door gehoorbescherming te dragen.

Over het onderzoek

In opdracht van Bever en ONVZ heeft Motivaction marktonderzoek verricht onder 1.065 Nederlanders tussen de 15 en 70 jaar. De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een overzichtelijke infographic die op de website van ONVZ te downloaden is.

Bron: MotivactionONVZ, 18 juni 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?