Future of Food onderzoek naar duurzame voedingsmerken

Door Jan Roekens | 15-08-2019

De verkiezing van het Future of Food Brand 2019 is onderdeel van het Future of Food onderzoek dat tweemaal per jaar wordt uitgevoerd. Het is het eerste grootschalige onderzoek dat inzicht biedt in de consument in de voedseltransitie.


In totaal 1.500 consumenten werden geïnterviewd. Deze uitkomsten worden aangevuld met inzichten uit kwalitatief onderzoek onder experts en consumenten.

Onjuist beeld over wat duurzaam is

Tony’s Chocolonely staat hoog op de lijst, maar richt zich in de praktijk vooral op fairtrade en minder op duurzaamheid. De hoge positie wordt dus deels veroorzaakt door een misperceptie over wat duurzame productie inhoudt. Uit ons onderzoek blijkt dat veel consumenten een vertekend, deels onjuist of vaag beeld hebben over wat duurzame voeding precies is. Veel mensen geven een generiek antwoord op de vraag wat zij onder ‘duurzame voeding’ verstaan. Degenen die een specifieker antwoord geven, noemen vaak een natuurlijke of biologische productie, weinig verspilling en weinig verpakking als voorbeelden van duurzaamheid.

Plantaardig in opkomst

Een drietal producenten van plantaardige vlees- of zuivelalternatieven staan in de top 11. Dat deze producten beter zijn dan dierlijke producten lijkt dus langzaam door te dringen tot de consument.
Toch blijkt dat weinig vlees en weinig dierlijke zuivel nog niet sterk geassocieerd worden met duurzaamheid. Er bestaat een groot verschil tussen wat experts als impactvol zien en wat consumenten denken dat impactvol is.
Desalniettemin is de beweging naar minder dierlijke producten voelbaar. Zo’n 2 op de 5 consumenten is in enige mate bezig met minder vlees eten. Ongeveer 1 op de 3 consumenten drinkt of eet bewust minder dierlijke zuivel.

Supermarkt belangrijk in verduurzaming

Ekoplaza staat in de top 3. Deze supermarktketen liet tijdens de stemperiode een stevige reclamecampagne lopen, gericht op allerlei duurzame aspecten van hun aanbod. Die campagne lijkt dus zijn vruchten af te werpen.
4 van de 11 genomineerde merken zijn retailers. Consumenten blijken de rol van retailers belangrijk te vinden. Dit wordt ook bevestigd door de gesprekken die we met consumenten voerden. In de ogen van de consument is de supermarkt een belangrijke partij die duurzaam consumeren mogelijk moet maken. Door het juiste assortiment aan te bieden, de juiste informatie te verstrekken en de prijzen zo laagdrempelig mogelijk te houden, kan de retailer belangrijke drempels wegnemen.

OVER HET F-O-F BRAND 2019

Deze prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt door het Future of Food institute aan het voedingsmerk dat door consumenten als het meest duurzaam wordt gezien. Een nominatie betekent erkenning voor de inspanningen die een merk doet om de wereld te verbeteren. Dat betekent niet alleen een bijdrage leveren aan een beter klimaat, maar ook hierover vertellen in heldere taal.

Er was een aantal opvallende namen onder de genomineerden. Zo nomineerde iemand zijn eigen vriendin, omdat ze eieren van haar eigen kippen eet. Maar er waren ook veel mensen die hun eigen slager of bakker nomineerden, omdat ze vonden dat die goed bezig zijn.

Hieronder een overzicht van de scores van top 11. De scores van de winnaars liggen zo dicht bij elkaar dat statistisch gezien geen winnaar is aan te wijzen.

Duurzame voedingsmerken

OVER DE VERKIEZING

We vroegen 500 consumenten om merken te noemen waarvan zij vinden dat ze goed bezig zijn. De 10 meest-genoemde merken gingen door naar de volgende ronde. Maar omdat de nummers 10 en 11 precies evenveel nominaties kregen, werd besloten het aantal kandidaten uit te breiden naar 11.

Vervolgens vroegen we een representatieve groep van 1.000 consumenten om uit de 11 nominaties een nummer 1 en nummer 2 te kiezen, inclusief een toelichting.

De verkiezing is onderdeel van het Future of Food onderzoek dat tweemaal per jaar wordt uitgevoerd. Het Future of Food Institute organiseert een eerlijke en transparante verkiezing, waarbij merken op geen enkele manier invloed kunnen uitoefenen op de nominaties of de uitslag (en wij zelf ook niet). De exacte vraagstelling en steekproefsamenstelling kunnen worden opgevraagd bij ons.

Voor meer informatie https://www.futureoffood.nl/f-o-f-rapport.html.

Bron: Persbericht Inzicht & Impact, 17 juli 2019 

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?