Gebruik van podcasts is flink gestegen

Door Jan Roekens | 21-11-2019

De ontwikkeling van de podcast in Nederland heeft het afgelopen half jaar een flinke vlucht genomen. Inmiddels luisteren miljoenen Nederlanders naar podcasts. Dit blijkt uit de Markteffect Podcast Monitor, een representatief onderzoek onder 1.039 Nederlanders dat in november 2019 voor de tweede keer werd uitgevoerd.


Significante stijging sinds mei 2019

Wat als eerst opvalt is dat het aandeel Nederlanders dat wel eens naar een podcast luistert significant is gestegen ten opzichte van de vorige meting (mei 2019). Waar toen nog ruim een kwart van de Nederlanders (28%) wel eens naar een podcast luistert, geldt dat nu voor vier op de tien Nederlanders (39%), wat neerkomt op ongeveer 5,3 miljoen Nederlanders. Eén op de vijf Nederlanders luistert momenteel zelfs minimaal één keer per week naar een podcast. Met name mannen (45%), hoog opgeleiden (56%) en jongeren tot 34 jaar (71%) luisteren naar podcasts, op dit gebied hebben er geen verschuivingen plaatsgevonden ten opzichte van de eerste meting.

25% luistert vanwege zakelijke doeleinden

Bijna alle Nederlanders die wel eens naar een podcast luisteren, doen dit vanwege privé doeleinden (97%). Niet verrassend zijn ontspanning en amusement dan ook de meest genoemde redenen om naar een podcast te luisteren. Een kwart van de podcastluisteraars luistert echter (ook) vanwege zakelijke doeleinden naar podcasts, waaruit blijkt dat ook de zakelijke doelgroepen steeds beter te bereiken zijn met het medium.

Een aantal andere interessante uitkomsten uit de Podcast Monitor: gemiddeld luisteren podcastluisteraars ruim een uur per week naar podcasts, dit doet men vooral thuis en via Spotify op de mobiele telefoon. Wat betreft de inhoud van de podcasts luistert men het liefst naar podcasts over muziek en nieuws en politiek.

Populariteit zal verder stijgen

De verwachting is dat het podcastgebruik in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. Ruim twee derde van de Nederlanders die momenteel niet naar podcasts luistert, verwacht dit in de toekomst (misschien) wel te gaan doen. Markteffect zal in het tweede kwartaal van 2020 de derde meting van de Podcast Monitor uitvoeren en de resultaten weer publiceren.

Bron: Persbericht Markteffect, 21 november 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?