Gemeenten Utrecht en Zoetermeer starten met De Tweede Mening!

Door Jan Roekens | 28-05-2019

Afgelopen week zijn de gemeente Utrecht en gemeente Zoetermeer, in samenwerking met Totta, gestart met de pilot van De Tweede Mening. De Tweede Mening is een online inwonerspanel waar besluiten uit het sociaal domein (WMO, Werk & Inkomen, jeugdzorg, etc.) worden voorgelegd aan inwoners van beide gemeenten.


Zij kunnen reageren op deze besluiten en beargumenteren waarom zij het eens of oneens zijn met de beslissing van de gemeente. Het gaat om besluiten over de toekenning of afwijzing van een hulpmiddel zoals een rolstoel, een verzoek om aanpassing van een woning of het aantal uren hulp bij het huishouden

Nieuwe inzichten

‘De reacties en discussie onder de deelnemers kunnen leiden tot nieuwe inzichten voor de gemeente en zo tot verbetering van de dienstverlening en het beleid,’ aldus de gemeente Utrecht. ‘Anderzijds kan de pilot bewoners meer inzicht geven in de afwegingen die de gemeente maakt bij het wel of niet toekennen van individuele voorzieningen.’

Burgerpanel

Via een aselecte steekproef zijn er ongeveer 800 panelleden uit Utrecht en Zoetermeer gerekruteerd. Bij iedere casus die voorgelegd wordt in het panel wordt tekst en uitleg gegeven, zodat de inwoners op de hoogte zijn van de gestelde kaders en de bijbehorende wet- en regelgeving.

De Tweede Mening is een initiatief van Hein Albeda en Marije van den Berg. Hein & Marije hebben Totta gevraagd om samen te werken bij de ontwikkeling van het platform vanwege hun ruime ervaring in het publieke domein bij het uitvoeren van benchmarks en onderzoek voor gemeenten en (semi-)overheidsinstellingen. 

 

Bron: Persbericht Totta, 24 mei 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?