Hoe staat het met de gendergelijkheid op de werkvloer?

Door Jan Roekens | 11-03-2020

De helft van alle Nederlanders vindt dat vrouwen en mannen niet gelijk worden behandeld op de werkvloer. Dat blijkt uit de bevindingen uit een onderzoek van Ipsos naar de perceptie van gendergelijkheid op de werkvloer. 


Net iets meer dan de helft van alle Nederlanders (53%) vindt dat vrouwen en mannen niet gelijk worden behandeld op de werkvloer, tegenover vier op de tien (41%) die dat wel vinden. Er zijn significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Meer mannen (49%) dan vrouwen (32%) vinden dat er wel gelijkheid is op de werkvloer.

De Nederlandse resultaten zijn vergelijkbaar met het wereldwijde gemiddelde. Wereldwijd zegt ook circa de helft van alle mannen (49%) dat er gendergelijkheid is op de werkvloer, tegenover ongeveer drie op de tien vrouwen (32%).
Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder ruim 20.000 burgers in 27 landen uitgevoerd door Ipsos in samenwerking met het Global Institute for Women’s Leadership (King’s College London).

Andere resultaten:

 • Ongeveer de helft van alle Nederlanders (50%) vindt dat er meer vrouwen nodig zijn in de top van het bedrijfsleven en de politiek om man-vrouw gelijkheid te bereiken. Een meerderheid van zes op tien vrouwen (59%) is hiervan overtuigd tegenover circa vier op de tien mannen (41%).
 • Zes op de tien Nederlandse vrouwen (61%) zeggen dat man-vrouw gelijkheid niet zal worden bereikt zolang mannen niet meer actie ondernemen voor vrouwenrechten. Minder dan de helft van de mannen in Nederland (46%) is dezelfde mening toegedaan.
 • Het onderzoek suggereert verder significante verschillen tussen wat mannen en vrouwen zien als toelaatbaar gedrag op de werkvloer, en hoe in de perceptie van burgers de keuzes die mannen en vrouwen maken op het werk verschillend kunnen uitpakken voor hun professionele carrière.

Wat is schadelijk voor de carrière van vrouwen?

Nederlandse resultaten:

 • Drie op de tien Nederlanders denkt dat verantwoordelijkheden rondom zorg voor de kinderen tijdens werktijd schadelijker kan zijn voor de carrière van vrouwen (30%), dan voor de carrière van mannen (13%).
 • Ook de keuze om familie boven je werk plaatsen wordt door een kwart (25%) van de Nederlanders als schadelijker gezien voor de carrière van vrouwen dan voor de carrière van mannen (12%).
 • De keuze om parttime te werken wordt door 24% van de Nederlanders als schadelijk gezien voor zowel de carrière van de vrouw als die van de man. 20% denkt dat het schadelijker is voor de carrière van de vrouw, 17% voor de carrière van de man.

Wereldwijde resultaten

 • Wereldwijd zegt 26% dat het afwijzen van een collega die een date of romantische relatie wil, waarschijnlijk schadelijker zal zijn voor de carrière van een vrouw, ten opzichte van 7% die denkt dat het schadelijk is voor de carrière van een man.
 • 14% denkt dat een vrouw die over haar familieleven praat meer kans heeft dat haar carrière hierdoor geschaad wordt – dit is het dubbele van de mensen die denken dat dit een impact zal hebben op de carrière van een man (6%).
 • En een kwart (25%) wereldwijd denkt dat het plaatsen van familie boven werk meer schade zal toebrengen aan de carrière van een vrouw, terwijl 9% denkt dat het schadelijk zal zijn voor de carrière van een man.

Wat is acceptabel op de werkvloer?

Het vertellen van seksueel getinte grappen of verhalen

 • Bijna drie op de tien mannen (28%) wereldwijd denken dat het acceptabel is om seksueel getinte grappen of verhalen te vertellen op het werk.
 • In Nederland is het aantal mannen (29%) dat vindt dat dit moet kunnen vergelijkbaar met het wereldwijde gemiddelde. Mannen in Mexico (13%), de Verenigde Staten (15%) en Canada (18%) zijn een stuk kritischer over dit gedrag.
 • Onder vrouwen vindt slechts 16% wereldwijd en 17% van de Nederlandse vrouwen dat dit soort grappen en verhalen acceptabel zijn.

Een collega van het andere geslacht complimenteren op het uiterlijk of de kleding

Nederlandse resultaten

De meeste Nederlandse mannen (88%) en vrouwen (84%) vinden het toelaatbaar om iemand van het andere geslacht te complimenteren op het uiterlijk of de kleding.

Wereldwijde resultaten

 • Wereldwijd vindt 67% van de mannen en vrouwen het toelaatbaar om iemand van het andere geslacht te complimenteren op het uiterlijk of de kleding.
 • In Chili is dit het minst geaccepteerd (48%). In Zuid-Korea is het verschil in mening tussen mannen en vrouwen het grootst: 61% van de vrouwen vindt dit acceptabel en 72% van de mannen.

Het tonen van seksueel getint materiaal.

Nederlandse resultaten

In Nederland vindt één op de tien (11%) mannen het acceptabel om seksueel getint materiaal te tonen op het werk. Slechts 2% van de vrouwen vindt dit acceptabel.

Wereldwijde resultaten

 • Wereldwijd vindt ruim één op de acht mannen (13%) dit acceptabel, bijna het dubbele van de vrouwen (7%) die dezelfde mening delen.
 • Mannen in China vinden dit het meest acceptabel: bijna een derde (32%) vindt dat dit moet kunnen. Bijna een kwart van de vrouwen (23%) in India vindt het ook acceptabel: dit is het hoogst van alle landen.

Wie spreekt anderen aan op ongepast gedrag?

Nederlandse resultaten

 • Mannen (68%) zouden een andere man eerder aanspreken op het lastigvallen van een vrouw, dan vrouwen dat zouden doen (54%).
 • Vrouwen (71%) zouden familie of vrienden eerder aanspreken op het maken van een seksistische opmerking dan mannen (62%).
 • De helft (50%) van de Nederlanders zouden een junior collega aanspreken op het maken van een seksistische opmerking. Er is hier weinig verschil zichtbaar tussen mannen (55%) en vrouwen (49%).
 • Een vergelijkbaar aantal (52%) zou ook een senior collega aanspreken op het maken van een seksistische opmerking. Onder mannen (55%) is dit net iets hoger dan onder vrouwen (46%).

Wereldwijde resultaten

 • Mensen in Zweden (69%), Zuid-Afrika (68%) of Spanje (63%) zouden een senior collega eerder aanspreken op een seksistische opmerking dan mensen in Japan (31%), Polen (32%) of Frankijk (38%).
 • 71% van de Russen geeft aan makkelijker een man aan te spreken op het lastigvallen van een vrouw in een openbare ruimte. In Japan (29%) en in Zuid-Korea (31%) zou men dit minder snel doen.

Onderzoeksverantwoording

Dit zijn de bevindingen van een online onderzoek uitgevoerd in 27 landen tussen 24 januari en 7 februari 2020.

Ipsos heeft in totaal 20.204 burgers geïnterviewd in de volgende leeftijdsgroepen:

 • 16-74 jaar in Argentinië, Australië, België, Brazilië, Chili, China, Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië, Hongarije, India, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Peru, Polen, Rusland, Saudi-Arabië, Spanje en Zweden;
 • 18-75 jaar in Canada, Zuid-Afrika, Turkije en de Verenigde Staten;
 • 19-74 jaar in Zuid-Korea;

De steekproef bestaat uit 1.000+ individuen in Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Japan, Spanje en de VS, en 500+ individuen in elk van de andere landen.

De steekproef is gewogen zodat deze een afspiegeling van de populatie vormt.

Online interviews zijn representatief voor de beroepsbevolking in Argentinië, Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Japan, Nederland, Polen, Zuid-Korea, Spanje, Zweden en de VS. In de andere landen is de steekproef meer stedelijk, hoger opgeleid en heeft een hoger inkomen dan de algemene populatie.

Bron: Persbericht Ipsos, 6 maart 2020

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?