Internet lichtpuntje voor jongeren

Door Jan Roekens | 22-02-2021

Voor Safer Internet Centre deed CHOICE insights + strategy onderzoek onder jongeren naar de gevolgen van corona op hun internet- en social mediagedrag. Internet blijkt het lichtpuntje in het coronajaar.

Het blijkt dat jongeren sinds de corona-uitbraak niet vaker te maken hebben gehad met negatieve ervaringen op internet, zoals online seksueel misbruik en cyberpesten. Veel jongeren ervaren de sfeer op social media ook als positiever.

Vóór corona had eenderde van de jongeren weleens een negatieve ervaring op het internet, tijdens corona slechts ruim een kwart (28%).

Sexting

In het onderzoek werd ook gevraagd hoe jongeren sexting tijdens de lockdown beleefden. Er is onderscheid gemaakt tussen de leeftijdscategorieën 12-18 jaar en 19-25 jaar. De oudere groep is overwegend positief over sexting (59%). Bij de 12- tot 18-jarigen is dat anders: 64% van hen heeft sexting vóór corona als vervelend ervaren; tijdens corona zakte dit percentage naar 39%. Voor corona zag 19% van deze groep sexting als iets leuks, tijdens corona was die groep iets groter: 28%. Het positieve oordeel over sexting onder 12- tot 18-jarigen is tijdens corona dus iets gestegen.

Sexting blijkt ook niet te zijn toegenomen tijdens corona. Voor beide groepen geldt dat ze sinds corona minder aan sexting deden; de jongvolwassenen gingen van 22% naar 14%; de pubers van 10% naar 6%. Dat sexting door een deel van de jongeren als iets leuks wordt gezien, versterkt de overtuiging van deskundigen dat sexting onderdeel uitmaakt van een normale seksuele ontwikkeling.

Steun van anderen

Het gebruik van social media van jongeren op alle platformen is toegenomen; de grootste stijgingen is te zien op YouTube (68%), Instagram (53%) en WhatsApp (51%). Wat wel opvalt, is het feit dat jongeren zeggen online niet meer negatieve dingen te hebben meegemaakt dan vóór corona. Uit andere onderzoeken blijkt dat de lockdown op veel vlakken niet gemakkelijk is voor jongeren, maar het internet lijkt wel een lichtpuntje te zijn. Veel jongeren zeggen de sfeer online positiever te ervaren dan voorheen. Ze geven aan meer contact met anderen te hebben, meer positiviteit te ervaren, meer en leukere content te zien, en ze hebben het gevoel steun te krijgen van anderen.

Met name op TikTok wordt de sfeer als positiever beleefd (40%) in vergelijking met andere platforms. TikTok is dus mogelijk een goede uitlaatklep of afleiding gebleken tijdens de lockdown. Jongeren die zich wel negatief uitlaten over de sfeer, hebben vooral last van te veel berichten over corona, agressie en negativiteit.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?