Ipsos Generations Report 2024

Door Jan Roekens | 14-05-2024

In de nieuwe editie van het Generations Report van Ipsos komen de afname van de wereldbevolking, Gen Z, het belang van de culturele context en de diversiteit binnen generaties aan bod. En… de gevolgen voor het bedrijfsleven. 

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het rapport:

We moeten ons voorbereiden op de afname van de wereldbevolking

De krimp van de bevolkingsgroei en de afname van de wereldbevolking, vanaf het midden van deze eeuw, zullen ingrijpende gevolgen hebben voor personeelsplanning, pensioenstelsels en economische groei. Je aanpassen aan de vergrijzing van de bevolking en rekening houden met de enorme markt van de oudere volwassenen, zal van cruciaal belang zijn voor beleidsmakers en bedrijven.

Gen Z is waarschijnlijk de eerste echt ‘wereldwijde’ generatie

Gene Z lijkt de internationale grenzen te overstijgen. Beter onderwijs en sociale media zijn er debet aan. Gen Z heeft meer stress, maar kent ook meer eenzaamheid. Er is een neiging om online relaties aan te gaan. De groep is liberaal van aard, socialer ook, maar er zijn veel nuances op grond van geslacht en geografie. Inzicht in de unieke kenmerken en gedragingen van Gen Z is belangrijk voor het ontwikkelen van producten, diensten en beleid.

Belang culturele en nationale context

De term ‘babyboomers’ en andere labels zijn niet wereldwijd toepasbaar. Mensen in veel landen zijn vaak niet bekend met de termen die worden gebruikt in het zakelijke denken. Besluitvormers moeten hun strategie afstemmen op de verschillen per land en one-size-fits-all-benaderingen vermijden.

Demografie – van politiek tot business

Demografische verandering wordt een politiek onderwerp, vergelijkbaar met klimaatverandering. Het debat over overbevolking verschuift naar zorg over een afnemende bevolking en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Voor bedrijven bieden demografische trends uitdagingen én kansen, zoals het inspelen op markt van de vergrijzende bevolking. Er is een discrepantie tussen de aanzienlijke koopkracht van oudere volwassenen en de marketingaandacht die ze krijgen, wat vaak grenst aan verwaarlozing.

Omarm de diversiteit binnen de generaties

Het is belangrijk dat we de kenmerken en voorkeuren van alle generaties begrijpen, en er  actief mee omgaan. Dat betekent een op maat gemaakte communicatiestrategie, productontwikkeling en dienstverlening die aansluit bij de waarden en verwachtingen van verschillende leeftijdscohorten.

Bedrijven en beleidsmakers moeten een band aangaan met diverse generaties om hun economische en sociale potentieel te ontsluiten. Dat vereist een verschuiving van passieve observatie naar proactieve interactie, ook om ervoor te zorgen dat elke generatie zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt binnen de markt.

Wie het complete rapport wil inzien kan het hier aanvragen:

Voorbij de stereotypen – Ipsos Generations Report (foleon.com)

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?