Kennis over klassieke muziek is beperkt

Door Jan Roekens | 28-08-2019

Het is droevig gesteld met de kennis van klassieke muziek in Nederland. Onderzoek van Haystack Research Consulting, in opdracht van Primephonic, toont aan dat 76% van onze landgenoten onze meest bekende musicus, violiste Janine Jansen, niet kent.


Onder Nederlanders boven de 45 jaar is het nog redelijk bekend dat Jaap van Zweden een dirigent is, maar onder jongere generaties (tot 35 jaar) weet driekwart dit ook niet. 

Meer dan de helft van Nederlanders herkent zelfs het meest gehoorde deel van het meest bekende klassieke stuk ter wereld niet (Beethoven’s Vijfde Symfonie, ‘tatatadaaa’). Onder jongeren is dit zelfs 74%. En meer dan de helft van de jongere generatie tot 35 jaar weet niet dat componist Mozart uit Oostenrijk komt.

Uit het onderzoek kwam gelukkig wel naar voren dat Nederlanders hun gebrekkige kennis een probleem vinden. De helft (51%) van de Nederlanders vindt dat ze te weinig kennis hebben van klassieke muziek: dat geldt voor jongeren net zo goed als voor oudere Nederlanders. Een opvallend grote groep (33%) zou ook graag meer naar klassieke muziek luisteren. Zij geven echter aan niet goed te weten waar ze suggesties en advies kunnen vinden voor klassieke muziek. Opmerkelijk is dat terwijl 67% van de Nederlanders gebruik maakt van streaming diensten, slechts 11% wel eens klassieke muziek streamt. Ook onder de klassieke muziekliefhebbers streamt 2/3 geen klassieke muziek.

Verklaring

De algemeen heersende opinie dat klassieke muziekliefhebbers oud(er) zijn en tevens relatief vaker digibeet, klopt echter niet. Uit eerder internationaal onderzoek van Primephonic, sinds september 2018 dé streamingdienst voor klassieke muziek, is namelijk gebleken dat de gemiddelde klassieke muziekliefhebber slechts 46 jaar is en juist bovengemiddeld digitaal onderlegd.

De verklaring voor de opvallend lage streamingconsumptie van klassieke muziek is dan ook een andere: namelijk dat het genre niet goed werkt op grote streamingdiensten als Spotify en Apple Music. Catalogi zijn incompleet, klassieke stukken zijn moeilijk vindbaar, klassieke aanbevelingen veelal saai, albuminformatie is incompleet en voor veel klassieke muziekliefhebbers is de geluidskwaliteit onvoldoende.

Om deze ontevreden en niet bediende klassieke muziekliefhebbers te voorzien van de door hun gewenste content, heeft de Nederlandse start-up Primephonic vorig jaar een streamingdienst speciaal voor klassieke muziek ontwikkeld.

Oprichter en CEO Thomas Steffens: “Het treurig en zorgelijk dat er enerzijds zo’n grote groep Nederlanders is die graag meer naar klassieke muziek zou willen luisteren, maar daartoe onvoldoende gefaciliteerd worden voor de grote streamingdiensten. We bewegen langzaam naar een streaming-only wereld toe. Als de moeder aller muziekgenres in die streaming-only wereld echter slecht toegankelijk en vindbaar is vrees ik het ergste voor de toekomst van klassieke muziek.”

Over het onderzoek

Het Nederlandse marktonderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Haystack Research Consulting in opdracht van Primephonic. In de periode 7 juni 2019 t/m 17 juni 2019 is een representatieve groep van 600 Nederlanders in de leeftijd 15 t/m 74 jaar ondervraagd (n=600). De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De representativiteit is bereikt door quotering tijdens de dataverzameling en weging van de resultaten. Als referentiebestand is gebruik gemaakt van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Het internationale marktonderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau MusicWatch in New York, in opdracht van Primephonic.

Over Primephonic

Primephonic is een Nederlandse start-up met de ambitie om de wereldwijde Spotify van klassieke muziek te worden. Vanuit haar kantoor in Amsterdam Centrum werken ruim 30 klassieke muziekliefhebbers uit 18 verschillende landen met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar aan de ontwikkeling en uitrol van de beste streaming dienst voor klassieke muziek ter wereld. Primephonic onderscheidt zich met hogere geluidskwaliteit, betere search, relevantere aanbevelingen, meer achtergrondinformatie en eerlijkere uitbetaling aan artiesten van bestaande streaming diensten. Primephonic is eind 2017 opgericht en heeft haar streaming dienst in de nazomer van 2018 gelanceerd.

 

Bron: Persbericht Haystack, 27 augustus 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?