Marktonderzoek in de beweegzorg

Door Jan Roekens | 30-04-2019

Marketing – en marktonderzoek – in de zorg is een relatief nieuw domein. Iets wat weggelegd is voor in eerste instantie de grotere instellingen, als ziekenhuizen en regionale ouderen- of geestelijke gezondheidszorg.


Maar zeker niet minder interessant voor kleine zorgondernemers, de MKB’ers in de zorg zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, etc.

De lectoraten ‘Marketing, Marktonderzoek en Innovatie’ en ‘Innovatie van Beweegzorg’ (Hogeschool Utrecht) werken aan het project MOVES: Marketing Ondernemerschap Vernieuwing en Samenwerking in de beweegzorg. Een SIA RAAK MKB project, waar de kleine en middelgrote fysio-/oefentherapiepraktijken in Nederland van kunnen profiteren. Eén van de onderwerpen van onderzoek: Wat is de huidige én gewenste positie van de ‘fysiotherapeut in de wijk’?

MOVESafb1Positioneringsonderzoek van de bovenste plank, want waar begin je met onderzoeken? Volgens de boekjes (Zorg met Liefde en Lef van Alsem en Klein Koerkamp is een goed begin) wordt eerst bekeken hoe het staat met de bekendheid en het imago van de beste man / vrouw. Onderzoek onder de doelgroep is in de zorg geen gemakkelijke opgave. Er zijn vele doelgroepen aanwezig die in meer of mindere mate als klant kunnen worden bestempeld: de verwijzer, de betaler, de patiënt, de belangenvertegenwoordiging, de gemeentelijke beleidsmaker en alle andere zorg én hulpverleners die te maken hebben met het (laten) bewegen van mensen. Zowel curatief als preventief. Een mooi staaltje stakeholder mapping is het resultaat. Het MOVES kwalitatief onderzoek onder n=55 stakeholders, in vijf geselecteerde Nederlandse wijken, laat zien welke stakeholders aanwezig zijn rondom een fysio-/oefentherapiepraktijk heen en hoe deze zijn te classificeren.

Dat is het startpunt voor het in kaart brengen van het huidig imago van de fysiotherapeut, zijn bekendheid en waarde, de marktwensen, de ontwikkelingen in de beweegzorg. En ten slotte de concurrenten. Van concurrentie wordt in deze wereld overigens niet graag gesproken. Maar je kan er niet onderuit: beweegmakelaars, sportbuurtcoaches, lifestyle-coaches, het springt met paddenstoelen uit de grond. Mensen met klachten vinden zo ook hun eigen weg wel, maar met het risico op een minder adequate begeleiding.

De eerste resultaten van MOVES laten zien dat het met het imago van de fysio niet zo goed gesteld is: de zogenaamde mindshare is laag. De bekendheid van wie hij is en wat hij precies doet, kan beter. Niet alleen naar de burger, maar ook naar die andere ‘klanten’ zoals de huisarts en de verzekeraar. De heartshare is een aardige: de burgers, de mensen zoals jij en ik zijn dol op de fysio. Hij is vriendelijk, maakt echt contact en waakt over je welzijn. Helaas hebben andere stakeholders geen warme gevoelens. De fysio is volgens hen te afwachtend bij het grijpen van kansen in de wijk.

Werk aan de winkel voor de fysio. En voor MOVES. Want zij vervolgen het project met het bieden van kansrijke positioneringsthema’s, waar elke ondernemende MKB/fysiotherapeut mee aan de slag kan voor zíjn specifieke werkgebied. Op basis van het doorlopende onderzoek naar behoeften en waarden, dromen en angsten, en positioneringsstatements die in conceptonderzoek worden gevalideerd onder – wederom – álle typen stakeholders.

Meer informatie: www.moves.hu.nl/publicaties

Bron: Persbericht HU, 26 april 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?