MBO- en VMBO-scholieren steken minder tijd in hun huiswerk, maar hebben het vaker af

Door Jan Roekens | 28-10-2019

Ondanks dat 16- en 17-jarige MBO en VMBO scholieren minder tijd besteden aan hun huiswerk, geven meer scholieren aan altijd het huiswerk af te hebben dan 16- en 17-jarige scholieren op het HAVO, VWO, HBO en WO, zo blijkt uit onderzoek van Team Vier.


De scholen zijn na de herfstvakantie weer begonnen en dat betekent voor de scholieren ook weer huiswerk. Tussen scholieren is er echter nog wel verschil in de tijd die ze hieraan kwijt zijn. Zo blijken MBO- en VMBO-scholieren dagelijks gemiddeld 66 minuten met huiswerk aan de slag te zijn, terwijl HAVO- /VWO-scholieren hier dagelijks 96 minuten mee bezig zijn. De jongeren die op deze leeftijd al een HBO-/WO-opleiding volgen, zijn dagelijks 93 minuten met huiswerk bezig. In totaal zijn 16- en 17-jarigen dagelijks gemiddeld een kleine anderhalf uur bezig met het maken van huiswerk (82 minuten).

Meisjes steken hier met 89 minuten gemiddeld wat meer tijd in dan jongens (76 minuten) en gaan vaker meestal uit zichzelf hun huiswerk maken: jongens hebben dus meer aansporing nodig.

Afgerond huiswerk

Ondanks dat VMBO- en MBO-scholieren korter met het huiswerk bezig zijn, geven zij vaker aan het huiswerk altijd af te hebben (38%). Onder de HAVO-/VWO-scholieren is dit aandeel 22% en onder HBO-/WO-studenten 14%. Slechts 5% van alle scholieren geeft aan het huiswerk zelden of nooit op tijd af te hebben.

Vakken

Veruit de meeste scholieren geven aan de meeste aandacht te besteden aan wiskunde: dit vak wordt door bijna drie op de tien scholieren genoemd (29%). Na wiskunde worden de vakken Engels en economie het meest genoemd. De meeste scholieren geven aan de minste aandacht te besteden aan Engels (23%). De vakken waar de meeste scholieren na Engels het minste aandacht aan besteden zijn Nederlands en wiskunde.

Opvallend is dat Engels en wiskunde beide zowel hoog in de lijst staan van vakken die veel aandacht kosten als vakken die weinig aandacht kosten. Scholieren lijken dus verdeeld in de mate waarin ze Engels en wiskunde als moeilijk ervaren.

CAWI (online) | Het veldwerk vond plaats van 5 tot en met 16 april 2019. | In samenwerking met het Christelijk Lyceum Zandvliet werden hierbij 618 scholieren van 16 en 17 jaar ondervraagd.

Bron: Persbericht Team Vier, 28 oktober 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?